Onoterade aktier – vad är det och hur handlar man dem?

Onoterade aktier är aktier i bolag som inte är noterade på en reglerad börs, vilket innebär att de inte handlas på en vanlig handelsplats som Stockholmsbörsen. Onoterade aktier är svårare att handla med eftersom det inte finns en organiserad marknadsplats för dem. Handel med onoterade aktier kan ge en högre avkastning på investeringen med det finns en större risk för förluster när man investerar i onoterade aktier.

  • Onoterade aktier är aktier i bolag som inte är noterade på en reglerad börs.
  • Det är svårare att handla med onoterade aktier jämfört med noterade aktier.
  • Onoterade aktier kan ge en högre avkastning på investeringen, men det finns en större risk för förluster.

 

Instroduktionsvideo om hur du som investerare i INVONO One har tillgång till transaktionsdata och annan relevant information som portföljbolagen väljer att dela med sina aktieägare.

Vad är onoterade aktier?

Onoterade aktier är aktier i bolag som inte är noterade på en reglerad börs, alltså onoterade bolag. Detta innebär att de inte handlas på en vanlig handelsplats, som till exempel Stockholmsbörsen. Oftast handlas onoterade aktier genom nyemissioner, där bolaget i fråga ger ut nya aktier mot ersättning i form av kapital som tillförs bolaget för att finansiera t ex utveckling eller tillväxt.

 

Skillnaden mellan onoterade och noterade aktier

Skillnaden mellan onoterade och noterade aktier är att noterade aktier handlas på en reglerad marknadsplats, vilket gör dem enklare att handla jämfört med onoterade aktier. Noterade bolag har dessutom genomgått en omfattande granskningsprocess för att få vara noterade på börsen. Detta ger investerare en viss trygghet när de handlar med noterade aktier. Noterade bolag har också större handel i sin aktie vilket gör att man som aktieägare har lättare att kliva ur investeringen när man så önskar.

INVONO ONE.
Plattformen för dig som investerare!

Boka en demo eller skapa ett gratis konto och kom igång redan idag.

Hur handlar man med onoterade aktier?

Eftersom dessa aktier inte handlas på en vanlig börs, är det inte möjligt att köpa eller sälja när man vill. Förvärv av onoterade aktier sker oftast när bolaget genomför en nyemission. Ett annat sätt att köpa onoterade aktier är att köpa upp aktier från befintliga aktieägare som av en eller annan anledning vill avyttra sitt innehav. Det kan vara svårt för privatpersoner att hitta lämpliga bolag att investera i men också att bli tillfrågad när bolaget väl genomför en emission eller när befintliga aktieägare vill avyttra aktier.

Spridningsförbudet innebär att privata aktiebolag eller dess ägare inte får försöka sprida sina aktier till allmänheten. Spridningsförbudet är den avgörande distinktionen mellan privata och publika aktiebolag. Förbudet finns reglerat i ABL 1:7. En central del av spridningsförbudet kallas Annonseringsförbudet.

Det finns ett antal organiserade närverk som faciliterar kontakt mellan investerare och boalg som söker kapital genom nyemissioner. Connect Sverige är den största aktören för att hjälpa entreprenörer att hitta tillväxtkapital men också investerare att hitta intressanta bolag att investera i. Det finns även ett stort antal ängelnätverk man kan ingå i för att få hjälp att hitta relevanta bolag att investera i. Alternativt kan man bygga ett relevant dealflow med företag man vill visa intresse för att eventuellt investera i via Mitt dealflow i Invono One. En tjänst byggd av investerare för investerare.

 

Fördelar och nackdelar med onoterade aktier

Om man vill handla med onoterade aktier kan man göra det manuellt, genom att själv söka upp köpare eller säljare för aktierna. Man kan även vända sig till ett värdepappersinstitut som erbjuder den typen av handel. Det är dock viktigt att notera att det inte finns någon organiserad handelsplats för onoterade aktier. Man kan också ha möjlighet att hjälpa och påverka företaget genom att ha en större andel i bolaget. En annan fördel är att man kan få en högre avkastning på sina investeringar i onoterade aktier jämfört med noterade aktier.

Det finns dock också en del nackdelar med att handla med onoterade aktier. Som tidigare nämnts är det svårare att köpa och sälja dessa aktier, och det kan vara svårt att följa prisutvecklingen eller att avyttra aktier om man behöver det. Dessutom finns det en större risk för förluster eftersom det inte finns samma trygghet som med noterade aktier. Om man investerar tidigt i bolagen så finns risk för s k totalförlust om bolaget av en eller annan anledning går i konkurs. Detta kan ju ske även med en bra affärsidé om det inte finns tillräckligt riskvilligt kapital på marknaden för att stötta bolaget fram till ett kassaflödespositivt läge, där bolaget går för egen motor. Dessutom kan det vara svårt att få en objektiv värdering av aktierna, eftersom det inte finns en organiserad marknadsplats för handel med onoterade aktier.

Så om du överväger att investera i onoterade aktier är det viktigt att du förstår både fördelar och nackdelar med denna typ av investering. Se till att du har en god förståelse för företaget och dess affärsmodell innan du investerar, och var beredd på att det kan finnas en högre risk när du investerar i ett onoterat företag. Läs mer om det i en artikel från Invono’s grundare om investeringar i tidigt skede i onoterade bolag.

Frågor och svar om onoterade aktier:

Vad är onoterade aktier?

Onoterade aktier är aktier i bolag som inte är noterade på en reglerad börs, vilket innebär att de inte handlas på en vanlig handelsplats som Stockholmsbörsen.

Hur är onoterade aktier olika från noterade aktier?

Skillnaden mellan onoterade och noterade aktier är att noterade aktier handlas på en reglerad marknadsplats, vilket gör dem enklare att handla jämfört med onoterade aktier. Noterade bolag har dessutom genomgått en omfattande granskningsprocess för att få vara noterade på börsen.

Hur handlar man med onoterade aktier?

Eftersom dessa aktier inte handlas på en vanlig börs, är det inte möjligt att köpa eller sälja dem på egen hand. När man investerar i onoterade bolag kan man göra det som privatperson, genom bolag eller via en kapitalförsäkring. Man kan även vända sig till ett värdepappersinstitut som erbjuder handel med onoterade aktier.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med onoterade aktier?

En fördel med onoterade aktier är att man ofta kan få en högre avkastning på sina investeringar jämfört med noterade aktier. Man kan också ha möjlighet att påverka företaget mer genom att ha en större andel i bolaget. Dock finns det en del nackdelar med att handla med onoterade aktier, såsom att det är svårare att köpa och sälja dessa aktier, att det kan vara svårt att följa prisutvecklingen och att det finns en större risk för förluster. Det kan också vara svårt att få en objektiv värdering av aktierna eftersom det inte finns en organiserad marknadsplats för handel med onoterade aktier.

 

Exempel på onoterade bolag:

Investeraren och INVONO One

Mitt kontor

En inloggning till dina bolagsengagemang
och överblick över dina investeringar

Min portfölj

Din depåtjänst för de onoterade portföljbolag som du har investerat i.

Mitt dealflow

Skapa ett relevant flöde av potentiella målbolag att investera i.

Captable+

En avancerad CapTable+ som visar information om det valda portföljbolaget i nio olika flikar.

Mina Dokument

Dina personliga dokument