Investera i onoterade bolag – hur fungerar det?

Onoterade bolag är företag vars aktier inte är noterade på en reglerad börs eller marknadsplats, vilket gör dem svårare att köpa och sälja. Investeringar i tidigt skede i onoterade bolag kan vara riskabla eftersom bolagen ofta har en mer oprövad affärsmodell och en ojämn finansiell ställning. Det finns olika sätt att investera i onoterade bolag, men det är viktigt att göra en ”grundlig” due diligence innan man investerar. Handeln av onoterade bolag sker generellt manuellt och saknar en organiserad andrahandsmarknad, vilket kan leda till inlåsning av investeringen.

  • Onoterade bolag är bolag vars aktier inte är listade på en börs.
  • Investeringar i onoterade bolag kan vara riskabla, eftersom bolagen ofta har en mer oprövad affärsmodell och en ojämn finansiell ställning.
  • Det finns olika sätt att investera i onoterade bolag, men det är viktigt att göra en ”grundlig” due diligence innan man investerar.
  • Handeln av onoterade bolag sker generellt manuellt och saknar en organiserad andrahandsmarknad, vilket kan göra det svårare att handla och kan leda till inlåsning av investeringen.

Instroduktionsvideo om hur du som investerare i INVONO One har tillgång till transaktionsdata och annan relevant information som portföljbolagen väljer att dela med sina aktieägare.

Vad innebär onoterade bolag?

Onoterade aktier är aktier i bolag som inte är noterade på en reglerad börs eller marknadsplats. Skillnaden mellan onoterade och noterade aktier är att noterade aktier handlas på en reglerad marknadsplats, vilket gör dem enklare att handla jämfört med onoterade aktier. Dessutom har noterade bolag genomgått en omfattande granskningsprocess för att bli noterade, vilket ger investerare en viss trygghet.

 

Fördelar med att investera i onoterade bolag

Det finns både fördelar och nackdelar med att investera i onoterade aktier. En fördel är att man kan få en högre avkastning på sina investeringar, och man kan också ha möjlighet att påverka företaget mer genom att ha en större andel i bolaget.

 

Nackdelar med att investera i onoterade bolag

Det finns en större risk för förluster eftersom det inte finns samma trygghet som med noterade aktier. Dessutom kan det vara svårt att få en objektiv värdering av aktierna, eftersom det inte finns en organiserad marknadsplats för handel med onoterade aktier.

INVONO ONE.
Plattformen för dig som investerare!

Boka en demo eller skapa ett gratis konto och kom igång redan idag.

Hur funkar handeln med onoterade aktier?

Gällande handeln i onoterade aktier så finns det även här skillnader mot hur börshandlade aktier handlas. Generellt saknas en organiserad andrahandsmarknad för dessa instrument, och handeln sker i stort sett manuellt. Det kan vara svårare att handla onoterade aktier, och vissa dagar kan det helt saknas omsättning. Detta medför en högre risk för inlåsning av investeringen jämfört med att handla marknadsnoterade värdepapper.

Frågor och svar om onoterade bolag

 

Hur kan jag göra en investering i ett onoterat företag?

Det finns olika sätt att investera i onoterade bolag. Ett sätt är att delta i nyemissioner, där bolaget söker efter investerare som vill investera pengar i bolaget mot en andel i bolaget. Detta kan ske genom olika investeringsplattformar, inkubatorer eller acceleratorer, eller direkt genom bolaget självt. Det är också möjligt att investera i onoterade bolag genom att köpa aktier från befintliga ägare, men det kan vara svårt att hitta sådana aktier och det finns ofta höga transaktionskostnader. I Invono One kan man bygga ett relevant dealflow med företag man vill visa intresse för att eventuellt investera i via Mitt dealflow. En tjänst byggd av investerare för investerare.

 

Vad bör jag tänka på innan jag gör en investering i ett onoterat bolag?

Innan du gör en investering i ett onoterat bolag bör du göra en noggrann due diligence för att säkerställa att bolaget är en långsiktigt hållbar investering. Det innebär att du bör granska bolagets affärsmodell, marknadspotential, konkurrensfördelar, finansiella ställning och ledning. Du bör också försäkra dig om att du har en tydlig förståelse för bolagets risker och möjligheter. Läs mer om det i en artikel från Invono’s grundare om investeringar i tidigt skede i onoterade bolag.

 

Vad är riskerna med att investera i onoterade bolag?

Investeringar i tidigt skede i onoterade bolag innebär ofta högre risker än investeringar i noterade bolag, eftersom onoterade bolag ofta har en mindre stabil finansiell ställning och en sämre beprövad affärsmodell. Det finns också en högre risk för att investerarens pengar blir inlåsta eftersom det kan vara svårt att sälja aktierna om man behöver det. Det finns också en risk för att bolaget inte lyckas och går i konkurs, vilket kan leda till att investeraren förlorar hela sin investering. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker och att investera i onoterade bolag bara om man är beredd att ta den högre risken.

 

Exempel på onoterade bolag:

Investeraren och INVONO One

Mitt kontor

En inloggning till dina bolagsengagemang
och överblick över dina investeringar

Min portfölj

Din depåtjänst för de onoterade portföljbolag som du har investerat i.

Mitt dealflow

Skapa ett relevant flöde av potentiella målbolag att investera i.

Captable+

En avancerad CapTable+ som visar information om det valda portföljbolaget i nio olika flikar.

Mina Dokument

Dina personliga dokument