Digital aktiebok möjliggör
transparens och delaktighet

Gratis aktiebok

När du registrerat ett konto gratis kan du enkelt lägga till aktieägare, fördel aktier och därefter skapa bolagets digitala aktiebok.

Förändringar i aktiebok

Nytt kapital in i bolaget? Förändringar av antal aktier, förbehåll eller röstvärde? Alla förändringar – transaktioner – genomför du enkelt och snabbt.

Info till aktieägare

Bjud in aktieägare så att de kan logga in, se sitt aktieinnehav och ta del av annan information. Du kan även kommunicera och delge information via e-post.

Enkelt att skapa en digital aktiebok

Med hjälp av en wizzard skapar du enkelt bolagets digitala aktiebok. 

  • Du kan antingen skapa den från bolagets startdatum, för att ha både aktieboken och de nödvändiga historiska uppgifterna samlade på ett och samma ställe. 
  • Eller skapa en aktiebok från ett valfritt senare datum. Lämpligt för bolag som har en befintlig aktiebok och som vill gå över till en digital aktiebok för framtiden utan att föra in all historik i den. 

Ett modernt verktyg för att digitalisera organisationer!

Starta med ett GRATISKONTO.
Lägg till OBEGRÄNSAT antal aktieägare i aktieboken.
Bjud in och ge OBEGRÄNSAT antal användare/medlemmar tillgång till utvalda moduler/funktioner.

Förändringar i aktiebok eller aktiekapital

När du skapat bolagets aktiebok visas undermenyerna Aktiebok, Transaktioner och Aktieägare. Under fliken Transaktioner kan du registrera:
• Emissioner
• Förändring av förbehåll
• Förändring av röstvärde
• Minskning av aktiekapitalet
• Omvandling av aktier
• Pantbrev
• Uppdelning / Sammanläggning av aktier
• Överlåtelse av aktier

Kommunicera med aktieägarna

Bjud in

Under fliken Aktieägare kan du lägga till nya aktieägare, komplettera deras information och även bjuda in aktieägarna till INVONO One™ för att få del av aktieboken och dokumentation du väljer att dela med dem.

Kommunicera

När du kompletterat aktieägarinformationen med e-postadresser kan du skicka kallelser till aktieägare direkt i Portalen samt personlig information om aktieägartillskott och innehav av teckningsoptioner eller konvertibler samt översikt över det egna ägandet i olika fondstrukturer.

Interaktiv guide

Vi har gjort en interaktiva guide som visar hur enkelt det är att komma igång och skapa en digital aktiebok. Du läser guiden i egen takt och klickar till nästa bild när du är klar. Eller bakåt om du vill läsa en gång till. Klicka på bilden för att starta guiden. Eller klicka på länken för att ladda ned guiden som PDF-fil. Ladda ned som en PDF-fil

Ett modernt verktyg för att digitalisera organisationer!

Starta med ett GRATISKONTO.
Lägg till OBEGRÄNSAT antal aktieägare i aktieboken.
Bjud in och ge OBEGRÄNSAT antal användare/medlemmar tillgång till utvalda moduler/funktioner.

Jag vill veta mer om INVONO One™!

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår
Integritetspolicy.