Konton och priser

Bolagskonto

Välj ett Bolagskonto utifrån ditt bolags behov. Du kan alltid upp- och nedgradera.

Lagringsutrymme

Väljer du alternativen Standard eller Premium som Bolagskonto kan du även köpa till lagringsplats.

Personkonto

För att skapa Bolagskonton – eller se bolag som bjudit in dig – behöver du först skapa ett gratis Personkonto.

Bolagskonton

Vill du betala abonnemanget årsvis gäller följande rabatterade priser (exkl moms).

Standard: 4.250:- 
Premium: 9.125:-

 

 

 • Moduler & funktioner

 • Generellt

 • Personer som bjuds in till att använda moduler och funktionerMedlem/Användare
 • Skapa team – tex styrelse, avdelning, projektgrupp – och tilldela teamet behörighet.Team
 • Aktieägare som registrerats i den digitala aktiebokenAktieägare
 • Avancerade behörighetsinställningar för medlemmar, team, aktieägare, mappar och team.Behörighetsadministration
 • Data Backup
 • Datakryptering
 • Inlogg med BankID eller tvåfaktorsautentisering
 • Chat support
 • Lagring som ingår
 • Köpa extra lagring
 • Aktiebok

 • Digital aktiebok
 • Aktieägare
 • Aktieägarregister/Cap table
 • Förändringar i ägande
 • Stödjer olika aktieslag och preferensaktier
 • Export PDF & Excel
 • E-post till alla/utvalda aktieägare
 • Använd Smarta Mappar i dokumentmodulen för att ge aktieägare tillgång till utvalda dokumentAktieägare har tillgång till aktiebok och utvalda dokument
 • Företagets investeringar
 • E-signering

 • Antal som kan initiera signering
 • Verifiering i blockkedja
 • E-post
 • BankID
 • Dokument

 • Behörighetsadministration
 •    Team, medlemmar och aktieägare
 •    Behörighet på mapp-, dokument-, team- och individnivå
 • Dokumenthantering
 •    Windows Office Viewer
 • På mappnivå ställa in behörighet och visningasalternativ   Smarta mappar
 •    Avancerad sök- och filtreringsfunktion
 •    Giltighets-, förnyelse- & påminnelsedatum
 •    Kommentarslogg – behöriga medlemmar
 •    Uppgifter – tilldela medlemmar
 •    Notifieringar – Team, medlem, signatär
 • E-signering med verifiering i blockkedja
 •    E-post
 •    BankID
 • Möten

 • Behörighetsadministration
 •    Mötesgrupper/Teams
 •    Notifieringar mötesdeltagare
 •    Status inbjudna deltagare
 • Enkla möten
 •    Antal möten
 •    Administration av deltagare
 • Ladda enkelt upp mötesagenda, mötesmaterial och protokoll som tillhör mötet.   Ladda upp dokument och agenda
 • Smarta möten
 •    Antal möten
 •    Steg-för-steg-process
 • Lägg till mötesdeltagare och skicka ut en mötesinbjudan    Administration av deltagare
 •    Smarta mötespunkter
 •    Smarta mötesuppgifter
 •    Beslutsuppföljning
 •    Dokument kopplat till mötespunkt
 •    Få feedback på protokollutkast
 •    Valbar design på protokoll
 •    E-signering av protokoll – e-post
 •    E-signering av protokoll – BankID
 • UPPGIFTER

 • Strukturera uppgifterna i kategorier/mappar och sätt behörighet för team och medlemmar.Behörighetsadministration
 • Samverka i team
 • Samverka kring specifik uppgift
 • Tilldela medlem uppgift
 • Dokument kopplat till uppgift
 • Länka uppgifter till möten
 • Status och förfallodatum
 • Notifiering vid förfallodatum
 • Free

 • Obegränsat antal
 • Obegränsat antal
 • Obegränsat antal
 • 100 Mb
 • Obegränsat antal
 • Prova på både Enkla Möten och Smarta Möten
 • 2 testmöten
 • Prova på både Enkla Möten och Smarta Möten
 • 2 testmöten
 • Standard

 • Obegränsat antal
 • Obegränsat antal
 • Obegränsat antal
 • 1 Gb
 • Obegränsat antal
 • Obegränsat
 • 3:-/signatur
 • 3:-/signatur
 • Obegränsat antal
 • Obegränsat antal
 • 2 testmöten
 • Premium

 • Obegränsat antal
 • Obegränsat antal
 • Obegränsat antal
 • 10 Gb
 • Obegränsat antal
 • Obegränsat
 • 3:-/signatur
 • 3:-/signatur
 • Obegränsat antal
 • Obegränsat antal
 • Obegränsat antal
 • 3:-/signatur

Extra lagringsutrymme

Med kontoplanerna Standard och Premium går det att köpa till lagringsutrymme. 

 

LagringsutrymmePris/mån
50 GB50:-
100 GB100:-
250 GB250:-
500 GB500:-

Personkonto

För att använda Invono One™ skapar du först ett gratis Personkonto.
Du har då ett unikt ID som gör att bolag som använder Invono One™ kan ge dig som inloggad behörighet till olika moduler.

 

 

 •    Personkonto

 • Översiktspanel

 •    Möten – vy som visar de möten du är kallad till
 •    Dokument – vy som visar nya dokument som är upplagda i bolagen
 •    Uppgifter – vy som visar de uppgifter du blivit tilldelad
 •    Bolagskonton – vy med de bolag du har tillgång till och din roll i dessa
 •       Skapa bolagskonton
 •       Skapa demobolag (Full funktionalitet, avtalsmallar, checklistor – nollställs efter 14 dagar)
 •    Min profil – Uppdatera dina kontaktuppgifter (speglas ner till dina portföljbolag)
 •       Ändra språk
 •       Meddelanden från bolagen
 • För investeraren

 •    Privatägda investeringar – översikt
 •    Bolagsägda investeringar – översikt
 •     Portföljbolaget – översikt värdet på portföljbolaget samt dina aktiers värde
 •    Aktier i bolagen – översikt antal aktier i bolagen och antal aktier som du äger
 •    Indirekt ägande – automatisk uträkning av ditt indirekta ägande via bolag
 •    Information om portföljbolagen
 •    Dokumentation portföljbolagen – åtkomst till dokumentation från portföljbolagen
 •    Aktiebok – aktieägare har tillgång till aktiebok och utvalda dokument
 •    Aktieägarregister
 •    Aktiebok utskrift – skriv ut delar eller hela aktieboken, med eller utan historik
 •    Transaktionshistorik – din, ditt bolags eller portföljbolagets historik
 •    Rapporter – skriv ut rapporter

Förändringar kontoplan

Nedan beskriver vi hur de bolagskonton som skapades innan den 11 februari 2020 påverkas. Påverkansgraden beror på om bolaget har ett Gratiskonto eller ett Betalkonto. Du kan även se en detaljerad uppställning över de olika kontoalternativen genom att klicka på pilen.

 

 

Gratiskonto

De bolag som idag har en gratisplan kommer även i fortsättningen att ha det. Den heter nu Free. Nedan beskriver vi vad förändringen innebär. För att se detaljer om de olika kontoplanen klicka här…

Användare/Medlemmar . NYHET!
Istället för bara tre användare/medlemmar kan ni nu lägga till obegränsat antal.

Aktiebok 
Ni kan fortsättningsvis använda aktieboken gratis och lägga till obegränsat antal aktieägare.

Dokument
Ni kan fortsättningsvis använda dokumentmodulen och den funktionalitet som finns sedan tidigare.

Lagring som ingår . Ändring!
Ändrad datamängd till 100 Mb.

Utökad lagring . Ändring!
För utökad lagringsplats krävs en uppgradering av kontoplanen.  Läs mer ➜

Möten . Ändring!
För att använda mötesmodulen och skapa nya möten krävs en uppgradering av kontoplanen. Med kontoplan Standard följer Enkla möten. Med kontoplan Premium Smarta Möten. De möten som har påbörjat eller avslutats finns dock fortfarande tillgängliga.  Läs mer ➜

Uppgifter
Ni kan fortsättningsvis använda uppgiftsmodulen och den funktionalitet som finns sedan tidigare.

e-signering dokument . NYHET!
För att använda nya funktionen e-signering av dokument i dokumentmodulen krävs det en uppgradering till en annan kontoplan. Läs mer ➜

Betalkonto

Före vår ändring av kontoplan har bolag med betalkonto haft 4 eller fler användare. Oavsett hur många användare/medlemmar bolagen har idag kommer de att konverteras till den nya kontoplanen Premium. Med den har bolaget tillgång till all funktionalitet som INVONO One erbjuder. För att se detaljer om de olika kontoplanen klicka här…

Användare/Medlemmar . NYHET!
Ni kan nu lägga till obegränsat antal.

Aktiebok
Ni kan fortsättningsvis använda aktieboken gratis och lägga till obegränsat antal aktieägare.

Dokument . NYHET!
Nu kan ni även e-signera dokument direkt från datarummet. Obegränsat antal användare/medlemmar kan använda nya funktionen. Läs mer... Ni kan fortsättningsvis använda all funktionalitet som finns sedan tidigare i modulen.

Lagring som ingår . NYHET!
Utökad datamängd till 10 Gb.

Utökad lagring
Kan köpas till.

Möten
Med kontoplan Premium kan ni välja att använda Enkla Möten eller Smarta Möten.

Uppgifter
Ni kan fortsättningsvis använda uppgiftsmodulen och den funktionalitet som finns sedan tidigare.

E-signering dokument . NYHET!
Obegränsat antal användare/medlemmar kan använda nya funktionen. Läs mer...

Vanliga frågor

Vad är ett Personkonto?

Med ett Personkonto kan de bolag som använder Portalen ge dig behörighet till olika moduler och funktioner. Du kan t ex se ditt aktieinnehav och få tillgång till bolagets aktieägarlista. Som styrelsemedlem få tillgång till Styrelserummet med agenda, protokoll och mötesmaterial. Eller som medlem i en ledningsgrupp få tillgång till ledningens agenda, protokoll och mötesmaterial. Personkonto är gratis.

Kan fler än en person använda samma konto?

Personkonto – NEJ Det är ditt privata konto och du loggar in med BankID eller genom tvåvägsverifikation – användarnamn/lösen och verifikationskod via mail.

Bolagskontona  – JA. Du kan ge behörighet till andra personer att administrera kontot eller ge dem roller med begränsad behörighet.