Konton och priser

Registreringsprocess:

1. Skapa ett kostnadsfritt personkonto
2. Skapa ett kostnadsfritt bolagskonto och välj önskad abonnemangsform

Annonsering

Invono erbjuder bolag med betalabonnemang möjligheten att få fler investerare som följer utvecklingen i deras bolag.

Alla bolag som har ett betalabonnemang i Invono One (Lite, Standard, Premium eller Enterprise) erbjuds att gratis annonsera för att skapa intresse hos investerare för deras bolag. Annonsen syns för potentiella investerare i:

 • Menyvalet [Min Portfölj]. Där ser investeraren sina portföljbolag
 • Menyvalet [Mitt Dealflow]. Där ser investeraren de Målbolag hen följer (inför framtida eventuella investeringsbeslut.)

Bolagen har möjlighet att skapa intresse för bolaget genom att pitcha vad det erbjuder i marknaden. Är det intressant kommer investerarna att ”anonymt” kunna följa bolaget. Genom emissionsmodulen i INVONO One kan bolaget erbjuda de investerare som visat intresse för bolag att ta del av framtida emissionserbjudanden.

Invono är noga med att informera bolagen om spridningsförbudet, dvs att det är förbjudet för privata bolag att annonsera emissionserbjudanden direkt till allmänheten. De investerare som finns i INVONO One följer ditt bolag ”anonymt” tills dess att de väljer att anmäla intresse om att teckna aktier i ert bolag. Som bolag väljer ni om ni vill bjuda in dessa investerare att delta i er emission. Invono håller utbildningar i Pragmatisk kapitalanskaffning där vi går igenom allt legalt och praktiskt runt emissionsprocesser.

Extra lagringsutrymme

Med kontoplanerna Lite, Standard, Premium och Enterprise går det att köpa till lagringsutrymme.

 

LagringsutrymmePris/mån
5 GB300:-
10 GB500:-
20 GB700:-

Personkonto

För att använda Invono One™ skapar du först ett gratis Personkonto.
Du har då ett unikt ID som gör att bolag som använder Invono One™ kan ge dig som inloggad behörighet till olika moduler.

 

 

Free

0:-

Funktioner generellt

 • Möten – vy som visar de möten du är kallad till
 • Dokument – vy som visar nya dokument som är upplagda i bolagen
 • Uppgifter – vy som visar de uppgifter du blivit tilldelad
 • Bolagskonton – vy med de bolag du har tillgång till och din roll i dessa
 • Skapa bolagskonton
 • Skapa demobolag (Full funktionalitet, avtalsmallar, checklistor – nollställs efter 14 dagar)
 • Min profil – Uppdatera dina kontaktuppgifter (speglas ner till dina portföljbolag)
 • Ändra språk
 • Meddelanden från bolagen

Ägande och investeringar

 • Investeringsdepå
 • Dealflow
 • Portföljöversikt
 • Privatägda investeringar – översikt
 • Bolagsägda investeringar – översikt
 • Portföljbolaget – översikt värdet på portföljbolaget samt dina aktiers värde
 • Aktier i bolagen – översikt antal aktier i bolagen och antal aktier som du äger
 • Indirekt ägande – automatisk uträkning av ditt indirekta ägande via bolag
 • Information om portföljbolagen
 • Dokumentation portföljbolagen – åtkomst till dokumentation från portföljbolagen
 • Aktiebok – aktieägare har tillgång till aktiebok och utvalda dokument
 • Aktieägarregister
 • Aktiebok utskrift – skriv ut delar eller hela aktieboken, med eller utan historik
 • Transaktionshistorik – din, ditt bolags eller portföljbolagets historik
 • Rapporter – skriv ut rapporter

Vanliga frågor

Vad är ett Personkonto?

Med ett Personkonto kan de bolag som använder Portalen ge dig behörighet till olika moduler och funktioner. Du kan t ex se ditt aktieinnehav och få tillgång till bolagets aktieägarlista. Som styrelsemedlem få tillgång till Styrelserummet med agenda, protokoll och mötesmaterial. Eller som medlem i en ledningsgrupp få tillgång till ledningens agenda, protokoll och mötesmaterial. Personkonto är gratis.

Kan fler än en person använda samma konto?

Personkonto – NEJ Det är ditt privata konto och du loggar in med BankID eller genom tvåvägsverifikation – användarnamn/lösen och verifikationskod via mail.

Bolagskontona  – JA. Du kan ge behörighet till andra personer att administrera kontot eller ge dem roller med begränsad behörighet.