Video

Korta och långa introduktionsfilmer.
Instruktionsfilmer – Gör-Så-Här

Investeraren

Överblick INVONO One

Saknar enkelt verktyg för att effektivisera er bolagsstyrning? Svårt att hålla reda på aktieböcker och annan viktig dokumentation? Spenderar era aktieägare, styrelse, ledning, personal och externa intressenter mycket tid för att leta rätt på enkel dokumentation?

Bolaget

Överblick INVONO One

Saknar enkelt verktyg för att effektivisera er bolagsstyrning? Svårt att hålla reda på aktieböcker och annan viktig dokumentation? Spenderar era aktieägare, styrelse, ledning, personal och externa intressenter mycket tid för att leta rätt på enkel dokumentation?

Mitt Dealflow

Ett verktyg för dig som investeraren för att administrera Målbolag som du i framtiden kan vara intresserad av att investera i. Du kan bygga ett flöde av målbolag att följa direkt eller indirekt för att i framtiden eventuellt få erbjudande om att investera i dem.

Hitta investerare

Med INVONO One och funktionen dealflow exponerar bolaget sig för potentiella investerare. Investeraren kan välja att lägga till de bolag hen vill följa i [Mitt Dealflow] för att i framtiden få eventuellt erbjudande om att investera i dem.

Min portfölj

Som privat aktieägare har du tillgång till transaktionsdata och annan relevant information som portföljbolagen väljer att dela med sina aktieägare. Om du investerar via ett investeringsbolag måste du vara registrerad som aktieägare i investeringsbolaget för att kunna se investeringen i Min portfölj.

Aktiebok med Depåer

Med INVONO One hjälper du bolagets aktieägare att följa sina transaktioner och förenkla sitt ägande. Därigen blir bolaget långsiktigt finansierbart.

Egna transaktioner

Registrera egna transaktioner i din aktieportfölj om bolaget inte använder INVONO One Ladda upp relevanta dokument kopplade till dessa transaktioner. Validera transaktionerna mot de aktietransaktioner bolaget registrerar.

Genomföra emission

Det kan vara svårt med att hålla rätt på alla siffror och personer som är inblandade vid genomförandet av en emission.

Min profil

Med INVONO One är det enkelt att hålla ordning på de investeringar du gör i onoterade bolag. Du får en plattform för inblick och överblick över dina investeringar. Du säkerställer själv att bolagen du investerat i har rätt uppgifter till dig för att nå dig med erbjudanden och inbjudningar.

Dokument och e-signering

Dokumentmodulen i INVONO One är lämplig att använda som Datarum när kon­fidentiell information ska delas mellan två parter. Inkluderar e-signering av dokument med möjlighet att ge obegränsat antal personer behörighet att initiera e-signering utan extra kostnad. 

Möten

Att använda INVONO One för alla typer av möten är säkert, enkelt och kostnadseffektivt. Oavsett om det gäller ett formellt styrelsemöte i det noterade bolaget eller det informella mötet i en kommitté. Mötesmodulen kan även användas för att bjuda in till en bolagsstämma.

Instruktionsfilmer

Förbereda ett möte

Administratören förbereder ett möte i INVONO One. Filmen visar de grundläggande stegen i ett mer informellt möte fram till det att deltagarna bjuds in digitalt.

Enkelt möte

För alla typer av möten – formella styrelsemötet i noterade bolaget eller det informella mötet i en kommitté.

Skapa mallar

Skapa mallar för möte och agenda – tex styrelsemöte, konstituerande styrelsemöte eller bolagsstämma.

Inbjuden till ett möte

Administratören förbereder ett möte i INVONO One. Filmen visar de grundläggande stegen i ett mer informellt möte fram till det att deltagarna bjuds in digitalt.

Investeraren och INVONO One

Mitt kontor

En inloggning till dina bolagsengagemang
och överblick över dina investeringar

Min portfölj

Din depåtjänst för de onoterade portföljbolag som du har investerat i.

Mitt dealflow

Skapa ett relevant flöde av potentiella målbolag att investera i.

Captable+

En avancerad CapTable+ som visar information om det valda portföljbolaget i nio olika flikar.

Mina Dokument

Dina personliga dokument