CAPTABLE+

Utbildning PRAGMATISK KAPITALANSKAFFNING till onoterade bolag

STOCKHOLM

31 augusti -23

MALMÖ

22 augusti -23
12 september -23

GÖTEBORG

29 augusti -23
26 september -23

Allmän Information

Allmän bolagsinformation som t ex ledningsgrupp, KPI:er och finansiell information.

Aktiebok

Se alla bolagsposter, Dina egna poster, komplett aktiebok och diagram.

Ägarlista

Se hur ägandet i bolaget ser ut.

Egna poster

Registrera egna transaktioner i din aktieportfölj om bolaget inte använder INVONO One.

Dokument

Se alla bolagsposter, Dina egna poster, komplett aktiebok och diagram.

Kapital

Se hur ägandet i bolaget ser ut.

Köp- och sälj

Registrera egna transaktioner i din aktieportfölj om bolaget inte använder INVONO One.

Emissioner

Se alla bolagsposter, Dina egna poster, komplett aktiebok och diagram.

Portföljsimulering

Se hur ägandet i bolaget ser ut.

Exempel på vyer

CapTable+

CapTable+ är troligen marknadens mest kompletta depåtjänst för onoterade bolag. I CapTable+ redovisas bolagets ägarsituation i nio olika flikar för att hjälpa dig som investerare att få insyn, överblick samt verktyg för att hantera ditt befintliga ägande i onoterade Portföljbolag*. Men även för att hantera potentiella investeringsbeslut i de målbolag* du följer.
 
Portföljbolag = ett onoterat bolag man har investerat i.
Målbolag = ett bolag som man lagt till för att kanske investera i framöver.

Investeraren

Med Invono One och CapTable+
 • Får investerarna bättre insyn med transparens vilket bygger långsiktigt förtroende till befintliga aktieägare och potentiella investerare.
 • Kan investeraren själv mata in sina egna aktietransaktioner i bolagen om aktieboken inte innehåller all historik, (vilket vi förespråkar för att underlätta för aktieägarna att räkna ut investerat belopp och GAV-kurs (snittkurs) vilket behövs vid deklaration av försäljningar av aktier).
 • Är det enkelt för en aktieägare att hitta köpare om hen vill sälja av hela eller delar av sitt innehav.
 • Är det enkelt för investerargrupperingar att samarbete kring målbolag och dealflow.
 • Är det enkelt för investerare att följa andras dealflow så att syndikering blir möjlig.
 • Kan investerare flagga information och få ett SMS när något viktigt i bolaget inträffar.
 • Är det möjligt för investerare att bygga ett relevant dealflow som är enkelt att följa.

Bolaget

Med INVONO One och CapTable+ kan bolaget:

 • Dela med sig av information om ägandet
 • Göra dokument som VD-rapporter, stämmoprotokoll etc tillgängliga
 • Tillhandahålla information om kapitalsituationen i bolaget med optioner, konvertibler, ägartillskott etc
 • Enkelt nå ut till befintliga och potentiella investerare inför emissioner

Kort introduktionsvideo

Flikarna

En Captable är en ägaröversikt för alla intressenter som vill ha en fördjupad kunskap om hur bolagets befintliga och potentiella ägarbild ser ut. En bra Captable skall innehålla information om hur befintliga aktier är fördelade, befintlig kapitalstruktur samt vad som kan påverka ägarbilden och kapitalstrukturen framöver.

En Captable behöver redovisa olika aktieslag, optionsprogram, konvertibla lån, vanliga lån, aktieägartillskott mm för att ge en rättvisande bild av bolagets befintliga men även framtida situation. Som investerare vill man se detta för att dels säkerställa att berörda nyckelpersoner har tillräckligt incitament för att ro båten i hamn men även för att få en inblick i hur ens eget ägande kan komma att påverkas framöver.

I INVONO One presenteras informationen i nio olika flikar.

1. Allmänt

 • Bolagsinformation
 • KPI:er från bolagsledningen
 • Finansiell information
 • Information om vem som sitter i ledningen
 • Årenden som registrerats hos bolagsverket
 • Flagga information du vill följa

2. Aktiebok

 • Dina poster i aktieboken
 • Alla poster på bolagsnivå
 • Den kompletta aktieboken med eller utan historik
 • Transaktionshistoriken
 • Diagram med emissionshistoriken och värderingen av bolaget

3. Ägarlista

 • Alla ägarna
 • Procentuellt ägande samt röstandel
 • Diagram som visar hur ägandet i bolaget är fördelat

4. Egna poster

 • Registrera egna transaktioner i din aktieportfölj om bolaget inte använder INVONO One
 • Ladda upp relevanta dokument kopplade till dessa transaktioner.
 • Validera transaktionerna mot de aktietransaktioner bolaget registrerar.

5. Dokument

 • Bolaget kan dela relevant information med dig som aktieägare.
 • Det kan vara registreringsbevis, bolagsordning, årsbokslut, stämmoprotokoll, VD-rapporter mm.
 • Allt lättillgängligt för dig som ägare.

6. Kapital

 • Bolaget kan redovisa allt kapital som berör dig som aktieägare i bolaget.
 • Aktieägartillskott, konvertibla skuldebrev, lån, optionsprogram mm.

7. Köp- och sälj

 • Eller ”secondary markets”
 • Befintliga aktieägare kan lägga ut aktier som hen vill avyttra.
 • Lite grann som Blocket fast för onoterade aktier.

8. Emissioner

 • Bolagens emissionserbjudande
 • Material som bolaget delar med dig inför emissionen.
 • Till exempel Pitchar, Information memorandum, videofilmer, budgetar, anmälningssedel mm.
 • Bolaget kan även dela ett diagram som visar i realtid hur mycket som är tecknat av emissionen.
 • Du signerar anmälningssedeln med BankID och får hjälp räkna ut pro-rata mm.

9. Portföljsimulering

 • Mata in värden för att utvärdera eventuella nedskrivningsbehov
 • Simulera olika utfall av ditt framtida portföljvärde.
 • Se hur andra aktieägare tänker om framtiden

INVONO ONE.
Plattformen för dig som investerare!

Boka en demo eller skapa ett gratis konto och kom igång redan idag.

Investeraren och INVONO One

Mitt kontor

En inloggning till dina bolagsengagemang
och överblick över dina investeringar

Min portfölj

Din depåtjänst för de onoterade portföljbolag som du har investerat i.

Mitt dealflow

Skapa ett relevant flöde av potentiella målbolag att investera i.

Captable+

En avancerad CapTable+ som visar information om det valda portföljbolaget i nio olika flikar.

Mina Dokument

Dina personliga dokument