Styrelseportal

Vår styrelseportal är en ny generation av styrelseportaler. Den används av styrelsemedlemmar före-, under- och efter styrelsemötet genom att de inloggade skapar och delar kallelser, informationsmaterial, mötesanteckningar och protokoll med varandra. På så sätt kan de enkelt samarbeta och dela information digitalt och säkert istället för att skicka det med e-post.

Det finns många argument för att en styrelse skall använda en digital styrelseportal. Några exempel är:

  • Förenkla distributionen av styrelsematerial
  • Slippa skicka känslig information via e-post
  • Samla och spara styrelsematerial säkert på ett och samma ställe
  • Snabb och enkel tillgång till styrelsematerialet
  • Enkelt att hantera versioner av kallelser och material
  • Tidigare mötesmaterial på samma plats

Vår digitala plattform Invono One™ har lösningar för alla dessa argument. Och fler därtill. Dessutom kan den som har flera bolagsengagemang – styrelse, ledningsgrupp, investerare eller aktieägare – få tillgång till alla sina olika engagemang genom en enkel inloggning med BankID (eller med tvåstegsautentisering). Givetvis krävs det att bolagen finns registrerade i INVONO One.

 

Det digitala styrelserummet

I INVONO One kan styrelsemedlemmarna skapa, dela och samarbeta gällande:

  • Information till styrelsemötet
  • Agenda me