Styrelseportal

Vår styrelseportal är en ny generation av styrelseportaler. Den används av styrelsemedlemmar före-, under- och efter styrelsemötet genom att de inloggade skapar och delar kallelser, informationsmaterial, mötesanteckningar och protokoll med varandra. På så sätt kan de enkelt samarbeta och dela information digitalt och säkert istället för att skicka det med e-post.

Det finns många argument för att en styrelse skall använda en digital styrelseportal. Några exempel är:

 • Förenkla distributionen av styrelsematerial
 • Slippa skicka känslig information via e-post
 • Samla och spara styrelsematerial säkert på ett och samma ställe
 • Snabb och enkel tillgång till styrelsematerialet
 • Enkelt att hantera versioner av kallelser och material
 • Tidigare mötesmaterial på samma plats

Vår digitala plattform Invono One™ har lösningar för alla dessa argument. Och fler därtill. Dessutom kan den som har flera bolagsengagemang – styrelse, ledningsgrupp, investerare eller aktieägare – få tillgång till alla sina olika engagemang genom en enkel inloggning med BankID (eller med tvåstegsautentisering). Givetvis krävs det att bolagen finns registrerade i INVONO One.

 

Det digitala styrelserummet

I INVONO One kan styrelsemedlemmarna skapa, dela och samarbeta gällande:

 • Information till styrelsemötet
 • Agenda med mötespunkter
 • Kallelse (automatisk e-postkallelse och påminnelse)
 • Presenterare av punkt på agendan
 • Ladda upp dokument – kopplat till mötespunkten
 • Mötesnoteringar för respektive punkt på agendan
 • Informations-, diskussions- eller beslutspunkt
 • Agendapunktens resultat utifrån mötets beslut
 • Aktivitetslista – punkter kopplade till deltagare
 • Protokoll – mötesnoteringar autogenereras till ett utkast som kan justeras i efterhand.

Kallelse. Agenda. Material. Protokoll.
På ett och samma ställe.

Boka en demo eller skapa ett konto och börja redan idag.

Dokument

I INVONO One har du som styrelsemedlem också tillgång till bolagets styrande dokument i modulen dokument. Bolaget kan skapa en egen folderstruktur eller välja våran fördefinierade. Med den fördefinierade kan dokumenten laddas upp till huvudkategorier som:

 • Avtal
 • Affärsplaner
 • Styrande dokument
 • Rapporter
 • Ägarhandlingar

Varje kategori har sedan förslag på olika typer av dokument. Under Styrande dokument finns till exempel:

 • Bolagsordning
 • Styrelsens arbetsordning
 • VD-instruktioner
 • Attestinstruktioner

 

Uppgifter

I en styrelse behövs någon form av aktivitetslista/att-göra-lista. I många fall är det en excel-lista som ligger på bolagets server och i bästa fall uppdateras vid styrelsemöten. I styrelseportalen INVONO One nyttjas en annan av modulerna i INVONO One – uppgiftsmodulen. Det innebär att en uppgift som tilldelats en deltagare även visas i Mitt kontor när deltagaren är inloggad.

 

INVONO One kan användas för möten av flera olika grupper/team i företaget – styrelse, ledning, försäljnings-, marknads- och ISO-möten är bara några exempel

Genom att använda ett och samma system effektiviseras alla möte i bolaget genom att alla möten genomförs på samma strukturerade sätt. Vilket skapar samsyn, förståelse och trygghet.

Frågor och svar

Vad är en digital styrelseportal?

En styrelseportal är en portal där styrelsen kan samla alla dokument kopplade till verksamheten och interna möten som är kopplade till styrelsens arbete. INVONO One kan användas av styrelsemedlemmar före-, under- och efter styrelsemötet genom att de inloggade kan skapa och dela kallelser, informationsmaterial, mötesanteckningar och protokoll med varandra. På så sätt kan de enkelt samarbeta och dela information digitalt och säkert istället för att skicka det med e-post.

Varför ska man använda sig av en digital styrelseportal?

Det finns många argument för att en styrelse skall använda en digital styrelseportal.

Några exempel är:

 • Förenkla distributionen av styrelsematerial
 • Slippa skicka känslig information via e-post
 • Samla och spara styrelsematerial säkert på ett och samma ställe
 • Snabb och enkel tillgång till styrelsematerialet
 • Enkelt att hantera versioner av kallelser och material
 • Tidigare mötesmaterial på samma plats

Vår digitala plattform Invono One™ har lösningar för alla dessa argument. Och fler därtill.

INVONO One

Inlogg med BankID. Digital Aktiebok . Dokument och datarum med avtalsfunktionalitet och e-signering . Enkla- eller Smarta möten med e-signering . Uppgifter, påminnelser och att-göra-listor.

Kom snabbt igång med ett gratiskonto!

Kontor ikon

Mitt Kontor  ⋮

Logga in med BankID och överblicka alla dina engagemang!

Möten ikon

Möten  ⋮

Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess.

Ägande ikon

Ägande  ⋮

Bolaget skapar en digital aktiebok och bjuder in aktieägarna att ta del av den och relevanta dokument.

Uppgifter

Uppgifter  ⋮

Alla dina-, styrelsens- och teamets uppgifter på ett och samma ställe!

Dokument ikon

Dokument  ⋮

Datarum för avtal, rapporter, mötesmaterial och annan viktig dokumentation.

E-signering

E-signering  ⋮

E-sinering av dokument och protokoll. Säkert, snabbt och enkelt.