En digital plattform för bolagets
ägare, styrelse, ledning, personal
och externa intressenter.

För att förenkla, effektivisera, samverka,
systematisera och dela information.

Portalen – en professionell online-plattform

Bolag, ägare och investerare har tillgång till tjänster och funktioner som hjälper, kvalitetssäkrar, skapar transparens och trygghet. Funktionerna förenklar och strukturerar administration av bolagsformalia, samt kommunikation med investerare, ägare, styrelse, ledning och intressenter.

Entreprenörer möter investerare

Invono erbjuder tjänster som underlättar bolags utveckling. Förutom tjänsterna på vår online-plattform – Portalen – erbjuder vi även konsulttjänster rörande finans, marknadsföring, juridik och teknik (IT). Vår finansiella tjänst Stjärnklart skapar en tydlighet och transparens mellan entreprenörer och investerare. Allt för att underlätta kapitalanskaffningen för entreprenören och besluten för investeraren.

Digitalisera ditt styrelse- och ledningsarbete

 • Mötesdatum & tid – tydlig översikt över alla dina uppdrag.
 • Agenda – skapas digitalt i Portalen och är lätt att uppdatera.
 • Protokoll – skapa och signera digitalt.
 • Dokument – ladda upp och koppla till mötet.
 • Konfidentiellt material – inloggning med BankID.

Överblicka ditt aktieägande

 • Gratis konto för aktieägare – bolag och/eller privatperson.
 • En inloggning – visar alla dina bolagsengagemang.
 • Investeringar – överblicka dina investeringar i onoterade bolag.
 • Privat eller via bolag – båda alternativen visas.
 • Aktiebok & aktieägarregister – för dig som är aktieägare.
 • Bolagsdokument – visas utifrån din behörighet.

Administrera bolag, användare och ägare

 • Enkel administration av styrelse, ledning och aktieägare.
 • Hantera och organisera bolagsdokument.
 • Skapa aktiebok och och bjud in bolagets delägare.
 • Håll bolagets aktieägare uppdaterade via Portalen.
 • Bjud temporärt in t. ex. investerare, bank och revisor.
 • Skapa användarbehörighet ner på dokumentnivå.

Prova ett bolagskonto gratis!

Hjälp med kapitalanskaffning

 • Onoterade bolag – startups och tillväxtbolag – är våra kunder.
 • Genom Portalen har vi ett brett nätverk av investerare.
 • Vi är ej branschspecifika utan arbetar brett.
 • Vi hjälper dig som är entreprenör genom hela processen.
 • Stjärnklart – 5 moment – är vår process för kapitalanskaffning.

Vi skapar rätt förutsättningar

 • Kompetent team – vägleder dig genom processerna.
 • Portal för din bolagsformalia – delar tillgänglig för investerare.
 • Material – vi producerar IM, avtal, film m.m.
 • Kundstyrt uppdrag – skräddarsytt upplägg för dig och ditt bolag.
 • Investerare – vi hittar rätt investerare med rätt motiv.
 • Tjänster – ekonomi, juridik, marknadsföring, it-utveckling.

Intressanta startups

 • Stjärnklart – transparens mellan entreprenör och investerare.
 • Invono hjälper bara startups som tar investerarkapital på allvar.
 • Entreprenörer – åtar sig följa regelverk för etik och moral.
 • Ditt aktiehav – överblicka och administrera enkelt.
 • Personkonto Bas i Portalen – gratis för dig som investerare.
 • Investera – följ intressanta bolag i Portalen.

Sök kapital eller investering!

Kontakta mig! Jag vill veta mer om…

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår
Integritetspolicy.

Håll dig uppdaterad!

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du:

• Information om uppdateringar av vår Portal

• Artiklar rörande affärsutveckling och investeringar

 

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår policy.

Läs mer om vår policy för personuppgifter på https://invono.se/policy-personuppgifter/

Du kan när som helst avsluta din prenumereration. 

Förnamn
Efternamn
E-postadress

You have Successfully Subscribed!