MITT DEALFLOW

Mötesplats för investerare och bolag

Utbildning PRAGMATISK KAPITALANSKAFFNING till onoterade bolag

STOCKHOLM

31 augusti -23

MALMÖ

22 augusti -23
12 september -23

GÖTEBORG

29 augusti -23
26 september -23

Investerare

Skapa ett flöde av målbolag att följa och anmäl ditt intresse att få erbjudanden om att köpa aktier.

DEALFLOW

Investerare hittar (och utvärderar) bolag att investera i. Bolag når ut till potentiella investerare.

Bolag

Fyller i sökkriterier – och eller annonsera – så kan investerare lättare hitta er och välja att följa er.

Kort introduktionsvideo

Investeraren

Mitt dealflow är ett verktyg för att administrera de Målbolag som du i framtiden kan vara intresserad av att investera i. Du kan bygga ett flöde av målbolag att följa direkt eller indirekt.

Som investerare anmäler du ditt intresse av att få erbjudanden om att köpa aktier i bolag du valt ut. Erbjudanden kan vara dels i form av emissioner men även från befintliga aktieägare som av en eller annan anledning vill avyttra aktier.

På detta sätt hjälper INVONO One både investerare och bolagen att få kontakt inför t ex emissioner – utan att det krockar med spridningsförbudet (läs mer om spridningsförbudet nedan under rubriken värdepapperstransaktioner i onoterade bolag.). Investerare kan hitta (och utvärdera) bolag att investera i. Bolag når ut till potentiella investerare.

Välja bolag – Dealflow

Antingen lägger du till målbolaget direkt i ditt dealflow och kommer då åt en depå med en begränsad CapTable+ för detta bolag. Du kan då följa allmän information om målbolaget samt ta del av erbjudande om nyemissioner samt aktier på andrahandsmarknaden.

 •  Allmänt med bolagsinformation, KPI:er från bolagsledningen, finansiell information, information om vem som sitter i ledningen samt ärenden som registrerats hos bolagsverket samt ”flaggor” för information du vill följa
 • Köp- och sälj eller ”secondary markets” där befintliga aktieägare kan lägga ut aktier som man av en eller annan anledning vill avyttra. Lite grann som Blocket fast för onoterade aktier
 • Emissioner där du tar del av bolagens emissionserbjudande. Här samlas allt material som bolaget delar med dig inför emissionen. Pitchar, Information memorandum, videofilmer, budgetar, anmälningssedel mm. Bolaget kan även dela ett diagram som visar i realtid hur mycket som är tecknat av emissionen. Du signerar anmälningssedeln med bankID och får hjälp räkna ut pro-rata mm.

Exempel på vyer

Välja bolag – Sökkriterier

Välj sökkriterier för de målbolag du vill följa. Det kan se ut som nedan.

 • Sökkriterie 1 – skåne, saas
 • Sökkriterie 2 – alla regioner, regtech & compliance, saas, business, 1-10M

Sökkriterierna finns för följande kategorier;

 • Län/region
 • Marknad
 • Bransch
 • Affärsinriktning
 • Teknologi
 • Klientfokus
 • Tillväxtstadie
 • Kapitalbehov
 • Kön grundare

Du kan m.a.o. i stort sett helt designa ett flöde med de målbolag du vill följa.

Invono t ex skulle se ut så här:

 • Län/Region – Skåne
 • Marknad – Legal, Hosting
 • Bransch – Legal document solutions, cloud & infrastructure
  Regtech & compliance, Financial management solutions)
 • Affärsinriktning – SaaS
 • Teknologi – Big Data, Mobile App
 • Klientfokus – Business
 • Tillväxtstadie – Seed, Early Growth
 • Kapitalbehov – 1-10M
 • Kön på grundare – Male

Bolag i INVONO One

Investerar du i ett målbolag som använder INVONO One och som för sin digitala aktiebok där – får du automatisk tillgång till bolaget via menyvalet Min Portfölj

För de bolag som INTE använder INVONO One för att föra sin aktiebok kan du som investerare manuellt lägga till bolaget i Min Portfölj och sedan manuellt registrera de transaktioner du gjort i bolaget. Då håller du ordning på alla transaktioner, på snittkurser och dokument som är relaterade till respektive transaktion (IM, pitchdeck, prognoser, anmälningssedlar, avräkningsnotor mm). Allt uppladdat i molnet och tillgängligt 24/7.

Om bolaget INTE använder INVONO One kan du skicka en anmodan till bolaget att göra det. Tjänsten är gratis för bolaget.

INVONO ONE.
Plattformen för dig som investerare!

Boka en demo eller skapa ett gratis konto och kom igång redan idag.

Bolaget

Med INVONO One och funktionen dealflow exponerar bolaget sig för potentiella investerare. Investeraren kan välja att lägga till de bolag hen vill följa i [Mitt Dealflow] för att i framtiden få eventuellt erbjudande om att investera i dem.

Sökkriterier

I INVONO One kan bolaget fylla i sökkriterier (se ovan) så att investerare lättare kan hitta dem.

Berätta om ert bolag

I Invono One erbjuds bolaget att skapa intresse för bolaget genom att berätta om bolaget och unikiteten. Detta gör att fler potentiella investerare kan få upp ögonen för bolaget och lägga till det i sitt dealflow. På så sätt kan bolaget erbjuda dem möjlighet att delta i framtida t ex emissioner.

Pitchen får inte vara ett specifikt erbjudande om att investera i bolaget då detta strider mot spridningsförbudet (se ovan). Den potentiella investeraren måste först aktivt välja att ta del av sådana erbjudanden inne i Invono One.

Redovisa nyckeltal

I INVONO One kan ni välja att redovisa specifika nyckeltal för att hålla potentiella investerare uppdaterade om utvecklingen i ert bolag. Nyckeltalen är behörighetsstyrda och bolaget väljer vem de ska redovisas för (aktieägare, styrelse, ledning, personal, externa intressenter, potentiella investerare etc).

Administrera

emissioner

i INVONO One!

Boka en demo eller skapa ett gratis konto och kom igång redan idag.

Administrera

emissioner

i INVONO One!

Boka en demo eller skapa ett gratis konto och kom igång redan idag.

Annonsera

I INVONO One kan ni välja att redovisa specifika nyckeltal för att hålla potentiella investerare uppdaterade om utvecklingen i ert bolag. Nyckeltalen är behörighetsstyrda och bolaget väljer vem de ska redovisas för (aktieägare, styrelse, ledning, personal, externa intressenter, potentiella investerare etc).

Hemsida och event

Många investerare vill vara anonyma till dess att de fattar ett beslut om att investera. I INVONO One erbjuds de möjlighet att följa ert bolag på armlängds avstånd..

För att skapa en följarskara av investerare kan ni t ex lägga upp en länk på er hemsida där ni informerar potentiella investerare om att de anonymt kan följa ert bolags utveckling och ta del av eventuella emissionserbjudande genom INVONO One. Ett annat sätt är att på olika pitchevent informera om detta.

Erbjudande till investerare

När bolaget vill informera om en emission kan de i Emissionsmodulen välja att skicka ut erbjudande.

Bolaget kan välja vilka grupper de vill bjuda in.

 • Befintliga ägare
 • Egen investerarlista
 • Investerare som följer bolaget i sitt dealflow

Emissionsprocess

Som representant för bolaget har du hela tiden kontroll över emissionsprocessen genom det digitaliserade flödet i emissionsmodulen i Invono One. Den hjälper dig att hålla reda på

 • All grunddata runt emissionen,
 • Vilken dokumentation som behövs för att genomföra olika typer av emissioner,
 • Ta fram digitala anmälningssedlar,
 • Skicka ut emissionsmaterial till aktieägare och potentiella investerare,
 • Hålla koll på all dialog som förs med investerarna,
  • Hjälp med tilldelningslistor,
  • Avräkningsnotor och kvittenser,
  • Automatisk uppdatering av aktiebok,
  • Sammanställning och lagring av allt material som hanterats i emissionen
  • Inskick till bolagsverket för registrering av emissionen

Detta minskar oron för att göra fel i en komplex värld där man som entreprenör i det tidiga skedet ofta saknar resurser i form av specialkompetens och kapital för att köpa in dyr konsultation från extern kompetens.

Emissionsmodulen

Invono One hjälper även bolagen att skapa en bättre insyn och transparens för de aktieägare som valt att investera i bolagets nyemissioner.
Både bolagen och aktieägarna får hjälp att administrera investeringar genom vår avancerade CapTable+. Under nio olika flikar kan aktieägarna följa upp och administrera sitt ägande i portföljbolag. Allt överskådligt sammanställt i menyvalet Min portfölj där respektive portföljbolag har en aktiedepå med tillgång till funktionerna i Captable+.
 
Vi är övertygade om att de bolag som underlättar för sina aktieägare att administrera och följa upp sitt ägande på ett enkelt och professionellt sätt även blir långsiktigt finansierbara.
 

Investeraren och INVONO One

Mitt kontor

En inloggning till dina bolagsengagemang
och överblick över dina investeringar

Min portfölj

Din depåtjänst för de onoterade portföljbolag som du har investerat i.

Mitt dealflow

Skapa ett relevant flöde av potentiella målbolag att investera i.

Captable+

En avancerad CapTable+ som visar information om det valda portföljbolaget i nio olika flikar.

Mina Dokument

Dina personliga dokument