Invono i media

Vår VD Torbjörn Lindgren är med i INVESTPODDEN och diskuterar allt från Invono och investeringar i onoterade bolag till hur kapitalbranschen behöver samarbeta för att Sverige ska få ökade skatteintäkter. In och lyssna – väl värt att spendera 50 min på!

Maila jacob.frick@invono.se för att få tillgång till Värderingsmodell och White Paper som det refereras till i slutet av avsnittet.

 

Foto: Martina Huber

Chef. och Invono

Häromdagen publicerade chef.se – nordens största ledarskapstidning på papper och webb – en artikel/intervju med vår grundare Torbjörn Lindgren om vår plattform Invono One™. Torbjörn berättar om bakgrunden till Invono och artikeln avslutas med 4 vanor att kopiera från digitaliserade ledningsgrupper. 

Läs hela artikeln här.

Foto: RoP

Di och Invono

I Di:s bilaga Di Startuptour 2018 och på di.se och finns en artikel/intervju med Invonos partner Jacob Frick om vår plattform Invono One™. ”Det finns ett behov av smarta IT-lösningar som skapar ordning och struktur i bolagen för att göra det lättare för investerarna att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Läs hela artikeln här.

Foto: RoP

Va.

Att implementera ordning och reda i ett tidigt skede, kan löna sig på flera sätt.
Dagens informationsflöden skapar lätt oreda i företagets administration, men det finns många digitala affärsplattformar på marknaden som vill råda bot på detta.
Som serieentreprenör och affärsängel såg Invonos grundare stora behov av strukturförändringar och branschstandards. Enligt Jacob Frick, delägare och försäljningschef på Invono, är det tydligt att allt fler bolag förstår vikten av att jobba på ett mer digitalt, strukturerat och säkert sätt:

Läs hela artikeln här.

Foto: Fredrik Malmlund

Di och Invono

Allt fler styrelser tror på molnet
Framtidens vinnarföretag är digitaliserade ända upp i toppen.
”Företag med för många manuella moment riskerar att tappa fokus från kunden”, säger affärsutvecklaren Peder Johannisson.

Som managementkonsult och affärsutvecklare ställs Peder Johannisson ofta inför olika exempel på hur styrelser och ledningsgrupper administrerar och lagrar sina dokument.

Läs hela artikeln här.