Juridisk information

Välkommen till den juridiska snårskogen! Här finns information för dig som har funderingar kring våra villkor och avtal eller vår hantering av integritets- och säkerhetsfrågor.

Bolagsinformation


Invono AB, org.nr 556987-2335, är ett svenskt aktiebolag med säte och adress:

Redaregatan 48
252 21 Helsingborg.

Referenser till ”Invono”, ”vi” eller ”oss” på denna webbplats ska ses som referenser till Invono AB.