Juridisk information

Välkommen till den juridiska snårskogen! Här finns information för dig som har funderingar kring våra villkor och avtal eller vår hantering av integritets- och säkerhetsfrågor.

Immateriella rättigheter


Invono är ett registrerat varumärke som tillhör Invono och Invono förbehåller sig alla rättigheter till varumärket.

Information som publiceras på Invonos webbplats tillhör Invono eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Om information från Invonos webbplats skrivs ut eller kopieras – för annat än strikt privat bruk – eller sprids till, visas för eller på annat sätt överförs till allmänheten, ska tydlig källhänvisning finnas och informationen ska inte vara förvanskad eller tagen ur sitt sammanhang.