Juridisk information

Välkommen till den juridiska snårskogen! Här finns information för dig som har funderingar kring våra villkor och avtal eller vår hantering av integritets- och säkerhetsfrågor.

Friskrivning


Information som publiceras på Invonos webbplats, invono.se/app.invono.se, är endast avsedd som allmän information och utgör inte, och ska heller inte användas som, professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat.

Eventuellt användande av information på denna webbplats sker på användarens egen risk. Invono ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på Invonos webbplats eller information på annan webbplats med länk till eller från Invonos webbplats.