Invono inleder samarbete med Smile Incubator!

av | feb 17, 2020 | Blogg, Invono One, Samarbete, Startup Stories

 

 

Företagets uppgiftslämnare
Thomas Unt

Business Coach

 

 

Vi är stolta och glada över att ingå samarbete med life science inkubatorn – Smile! Bolag som genomgått deras program har en överlevnadsgrad på 90% och hela 20% noterar sig inom 5 år. Minst sagt imponerande! Vi tog ett snack med deras rutinerade business coach – Thomas Unt!

 

Berätta kort om Smile Incubator – vilka är ni? vad gör ni?

– SmiLe är en non-profitorganisation grundad av Lunds kommun, Lunds universitet, Region Skåne och Medicon Village. Vi är ett team av experter som hjälper uppstartsbolag som vill utveckla nästa generations läkemedel, medicinteknik eller annan hälsoteknik så att de kan göra nytta för patienter och skapa lönsamma bolag. SmiLe är del av ekosystemet som bidrar till en bättre hälso- och sjukvård i framtiden.

Vi finns på Medicon Village, ett life science-kluster i Lund. Hos oss träffas entreprenörer, investerare, experter och industrirepresentanter som tillsammans medverkar till en attraktiv och professionell miljö så att vägen fram för bolagen blir rakare och kortare.

 

Vad är nyckeln till att Smile Incubator är ett så framgångsrikt koncept?

Största framgångsfaktorerna är att SmiLe-teamet tillsammans har 250 års erfarenhet från yrkesliv inom life science i globala och nystartade bolag, och att inkubatorbolagen får tillgång till välutrustade laboratorier hos SmiLe med tillhörande experter på området. Dessutom har vi ett inkubatorprogram som tidigt och effektivt fokuserar på de områden som är viktiga för företagen, och tillgång till ett brett nationellt och internationellt kontaktnät.

 

Vad krävs för att kvalificera sig för ert program?

För att kunna bli antagen till SmiLe måste man driva ett bolag med en internationell, unik och skalbar Life science idé. Vi ser gärna att det finns någon typ av tillgång som är skyddad via exempelvis ett patent och att bolaget har en preliminär affärs- och finansiell plan.

 

Vilken typ av hjälp kan man förvänta sig av er?

Vi stöder bolagen på en rad olika områden. Primärt tillhandahåller vi avancerad affärsutveckling inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, digital hälsa, marknad, regulatorisk plan, finansiering och corporate governance. Parallellt får man tillgång till våra laboratorium, utbildningspaket, event och vårt nätverk inom Life science.

 

Vilken typ av bolag hamnar under begreppet life science?

Vi definierar Life science som bolag med inriktning på läkemedelsutveckling (Pharma), medicinteknik (MedTech) och digital hälsa (HealthTech). Vi har även bolag som arbetar med funktionell mat och mikrobiom dvs bakterierna i vårt tarmsystem.

 

Varför bör man investera i life science bolag?

Life science är en bransch som förknippas med hög risk och kräver en del kunskap. Det är samtidigt den bransch som kanske ger högst utdelning vid lyckade investeringar. En nyckel till att lyckas i tidiga projekt är att förstå bolagens olika utvecklingssteg. Att utvärdera projekt från start till marknad är mycket svårt och kräver expertkunskaper. Att utvärdera risk och möjlig värdeutveckling till nästa milstolpe eller utvecklingssteg är lättare. I praktiken innebär detta att en investerare är med under en kortare period i bolagets utveckling. Exempelvis under bolagets första utvecklingsfas för att sedan göra sin exit när bolaget blir noterat eller uppköpt.

 

Ni inleder nu ett samarbete med Invono och vår plattform – Invono One. Varför tycker ni att vår plattform är viktig för era bolag?

För att kunna bli investeringsbar krävs struktur och ordning för början. Invono One är en utmärkt plattform för att uppnå struktur direkt. Vi rekommenderar våra bolag att tidigt börja arbeta med sin bolagsstruktur.

 

Vill du komma i kontakt med Smile Incubator?
Kontakta Thomas Unt – thomas@smileincubator.life
0708 20 10 70

Invono inleder samarbete med Smile Incubator!

Jag vill få mer information

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår Integritetspolicy.
Genom att klicka på ”Skicka” ovan samtycker du även till att uppgifterna i intresseanmälan skickas vidare till det aktuella bolaget.

Smarta bolag och investerare använder INVONO One

Boka en demo eller skapa ett konto och börja redan idag.

INVONO One™

Inlogg med BankID. Digital Aktiebok . Dokument och datarum med avtalsfunktionalitet och e-signering . Enkla- eller Smarta möten med e-signering . Uppgifter, påminnelser och att-göra-listor. Kom snabbt igång med ett gratiskonto!

Mitt Kontor  ⋮

Logga in med BankID och överblicka alla dina engagemang!

Möten  ⋮

Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess.

Ägande  ⋮

Bolaget skapar en digital aktiebok och bjuder in aktieägarna att ta del av den och relevanta dokument.

Uppgifter  ⋮

Alla dina-, styrelsens- och teamets uppgifter på ett och samma ställe!

Dokument  ⋮

Datarum för avtal, rapporter, mötesmaterial och annan viktig dokumentation.

E-signering  ⋮

E-sinering av dokument och protokoll. Säkert, snabbt och enkelt.