Ideon Innovation ingår samarbete med Invono!

av | mar 6, 2020 | Blogg, Invono One, Samarbete, Startup Stories

 

 

Företagets uppgiftslämnare
Ola Andersson

VD på Ideon Innovation

Invono brinner för att hjälpa unga innovativa startups och vi är därför väldigt glada över att vi nu ingår ett samarbete med Ideon Innovation som under 16 år hjälpt snart 300 bolag genom sin inkubator. Hela 27 bolag genomgår för närvarande programmet där de får professionell hjälp av ett team på 7 personer. Vi ställde ett par frågor till Ola Andersson, VD på Ideon Innovation.

 

Berätta kort om Ideon Innovation!

– Vi är en företagsinkubator som startade redan 2004 men under dessa år har vi transformerats flera gånger för att utifrån vår omvärlds förväntningar och krav hela tiden vara aktuella och ligga i framkant. Vi erbjuder ett inkubatorprogram under två år där vi hjälper tidiga bolag att växa smart. Våra affärsutvecklare har både bred och lång erfarenhet av företagande inom olika branscher. Dessutom har vi ett nätverk av experter och personer med spetskunskap till hjälp.

Vårt huvudsyfte är att bidra till att fler innovativa idéer utvecklas till livskraftiga företag. Det gör vi genom att stötta människor med idéer, som kan utvecklas till långsiktigt lönsamma och skalbara affärer som i sin tur bidrar till samhällsnyttig tillväxt och uppfyllande av de globala hållbarhetsmålen.

Hur skiljer ni er jämfört med andra inkubatorer?
Kopplingen till Lunds universitet, som återkommande rankas som ett av världens 100 främsta lärosäten, ger oss en unik tillgång till nya bolag baserade på unik kunskap och forskningsresultat och vi har byggt mycket expertis kring stöd för denna typ av bolag. Vi har också ett tydligt kriterie som innebär att alla bolag som antas till inkubatorn behöver kunna visa en tydlig koppling till ett eller flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vilken hjälp kan bolagen förvänta sig av teamet på Ideon Innovation?
Vi har ett antal fasta program som våra inkubatorbolag genomgår inom ledarskap, försäljning, hållbarhet mm och varje bolag får också tillgång till sin egen affärsutvecklare. Därtill tillgång till ett stort nätverk av investerare, resurser, experter och kontakter som hjälper bolagen att snabbare kunna nå sina mål.

Ni är kända för ”The Yes Way” – vad innebär det?
The Yes Way är ett program som vi initierat där nya metoder och verktyg arbetats fram med det övergripande målet att öka andelen kvinnliga entreprenörer och bolagsägare. Det innebär att vi nu kan bredda vår verksamhet med vår nya kunskap och att vi också kan förmedla denna kunskap vidare till övriga inkubatorer i Sverige.

Kan du nämna några bolag som genomgått ert program?
Vi har sedan starten 2004 haft ca 300 bolag som genomgått vårt program och företag som exempelvis Storytel, Bonesupport, Parkster och Najell startade sin resa i vår miljö.

Vilka bolag kan söka till ert program?
Bolag som uppfyller vårt krav gällande kopplingen till hållbarhetsmålen, är grundarägt med minst två personer i teamet och har en affärsidé som är skalbar och svårkopierad kan söka till vårt program.

Ni inleder nu ett samarbete med Invono. Varför tycker du att vår plattform är viktig för era bolag?
Invono hjälper våra bolag att skapa struktur och frigöra tid vilket är väldigt viktigt om de ska nå hela vägen till framgång. Våra bolags grundare måste ofta sköta allt från produktutveckling till försäljning och vi försöker hela tiden hitta samarbeten med aktörer som erbjuder smarta verktyg som förenklar grundarnas arbete.

 

Vill du komma i kontakt med Ideon Innovation?
Kontakta Ola Andersson – oa@ideoninnovation.se
070 842 48 73
ideoninnovation.se

Ideon Innovation ingår samarbete med Invono!

Jag vill få mer information

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår Integritetspolicy.
Genom att klicka på ”Skicka” ovan samtycker du även till att uppgifterna i intresseanmälan skickas vidare till det aktuella bolaget.

Smarta bolag och investerare använder INVONO One

Boka en demo eller skapa ett konto och börja redan idag.

INVONO One™

Inlogg med BankID. Digital Aktiebok . Dokument och datarum med avtalsfunktionalitet och e-signering . Enkla- eller Smarta möten med e-signering . Uppgifter, påminnelser och att-göra-listor. Kom snabbt igång med ett gratiskonto!

Mitt Kontor  ⋮

Logga in med BankID och överblicka alla dina engagemang!

Möten  ⋮

Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess.

Ägande  ⋮

Bolaget skapar en digital aktiebok och bjuder in aktieägarna att ta del av den och relevanta dokument.

Uppgifter  ⋮

Alla dina-, styrelsens- och teamets uppgifter på ett och samma ställe!

Dokument  ⋮

Datarum för avtal, rapporter, mötesmaterial och annan viktig dokumentation.

E-signering  ⋮

E-sinering av dokument och protokoll. Säkert, snabbt och enkelt.