Digital aktiebok

I INVONO One skapar du enkelt ditt bolags digitala aktiebok och aktieägarförteckning. Det är sedan enkelt att bjuda in bolagets aktieägare så att de kan ta del av sitt aktieägande, se hela bolagets ägarförhållande och ta del av utvald dokumentation. Bolagets digitala aktiebok kan även skapas som PDF-fil och distribueras vid behov. INVONO One innehåller även funktioner för dokumenthantering samt möten – till exempel för styrelse- och ledning.

Aktiebolagslagen

I ett aktiebolag ska det enligt aktiebolagslagen finnas en aktiebok. En aktiebok är en förteckning över bolagets aktieägare och aktieägarnas aktieinnehav. Aktieboken