Aktieägare och INVONO One

I INVONO One™ kan privata aktiebolag registrera och bjuda in sina aktieägare så att de kan följa sitt aktieinnehavs och bolagets utveckling. Behöver bolaget få in mer kapital eller lämna rapporter eller uppdateringar så är det enkelt att kommunicera med aktieägarna via INVONO One. Som aktieägare får du genom plattformen en samlad översikt över ditt ägande i alla onoterade bolag som använder INVONO One. Du kan också ta del av dokument som bolagen delar med sig.