Aktieägare och INVONO One

I INVONO One™ kan privata aktiebolag registrera och bjuda in sina aktieägare så att de kan följa sitt aktieinnehavs och bolagets utveckling. Behöver bolaget få in mer kapital eller lämna rapporter eller uppdateringar så är det enkelt att kommunicera med aktieägarna via INVONO One. Som aktieägare får du genom plattformen en samlad översikt över ditt ägande i alla onoterade bolag som använder INVONO One. Du kan också ta del av dokument som bolagen delar med sig.

Fördelar för dig som aktieägare

Att investera i onoterade bolag är spännande. Inte minst när det rör sig om unga bolag med stora visioner. För den aktuella typen av bolag ligger fokus förståeligt nog oftast på utvecklingen och inte lika mycket på ordning-och-reda gällande dokumenthantering och kommunikation med aktieägarna. För unga företag är det dock viktigt att förstå att investerarna är bolagets första ”kunder”. Därför gäller det att skapa trygghet genom att vara transparent och generös med information till aktieägarna.

Som aktieägare i onoterade bolag – privat eller indirekt genom bolag – kan du skapa ett kostnadsfritt person- och bolagskonto i INVONO One för att på det sättet få överskådlig information om dina investeringar och om de olika bolag du investerat i. För att du ska kunna ta del av aktieböcker, rapporter och dokument i INVONO One krävs att de bolag du investerat i använder INVONO One. Om du tycker att de bolag du har investerat i ska använda INVONO One kan du enkelt skicka dem en inbjudan.

 

Aktieägare och bolaget

Avseende de bolag som använder INVONO One har du som aktieägare i INVONO One:

 • Översikt över dina investeringar – både som privatperson och via bolag
 • Kontroll över antalet aktier och vilken procentandel du äger i olika bolag
 • Kontroll över utvecklingen på dina olika investeringar eftersom INVONO One räknar om värdet på ditt innehav i olika bolag efter den senaste emissionskursen
 • Översikt över övriga ägare i de bolag du är delägare i
 • Möjlighet att få del av information från olika bolag som de väljer att dela med sina ägare i INVONO One
 • Möjlighet att tipsa bolag om INVONO One

Följ dina innehav i onoterade bolag

Boka en demo eller skapa ett konto och börja redan idag.

Bolaget skapar trygghet och transparens

Aktieägarna är ofta ett bolags första ”kunder”. Förutom en bra affärsidé och ett starkt driv vill de se ordning-och-reda i ert bolag. Därför gäller det att skapa trygghet genom att vara transparent och generös med information till aktieägarna.

I INVONO One kan ni enkelt hantera både administrationen kring och kommunikationen med era aktieägare. Genom att använda INVONO One för er aktie- och ägaradministration får ni inte bara en modern digital aktiebok som uppfyller lagkraven och mer därtill utan även goda förutsättningar att kommunicera med era aktieägare.
Skapa er digitala aktiebok i INVONO One och bjud in aktieägarna att ta del av information om sitt ägande samt rapporter och dokument om bolaget. I INVONO One kan aktieägarna dessutom se sitt ägande i andra bolag på samma plats. Smidigt för dem, effektivt för er!

Bolaget och aktieägare

Genom att använda INVONO One har ni ett verktyg som:

 • Uppfyller önskemål och krav från aktieägare
 • Hjälper er att föra bolagets aktiebok digitalt och korrekt
 • Är enkelt att använda – minimerar bortfall av tid och fokus från ”the core business”
 • Är effektivt för att kommunicera även med ett stort antal aktieägare
 • Enkelt kan användas för att tillhandahålla material för presumtiva investerare

Bjud in aktieägarna.
Visa att ni har ordning och reda.

Boka en demo eller skapa ett konto och börja redan idag.

Interaktiv guide

Vi har gjort en interaktiva guide som visar hur enkelt det är att komma igång och skapa en digital aktiebok. Du läser guiden i egen takt och klickar till nästa bild när du är klar. Eller bakåt om du vill läsa en gång till. Klicka på bilden för att starta guiden. Eller klicka på länken för att ladda ned guiden som PDF-fil. Ladda ned som en PDF-fil

Frågor och svar

Vilka fördelar finns för dig som är aktieägare?

I INVONO One kan privata aktiebolag registrera och bjuda in sina aktieägare så att de kan följa sitt aktieinnehavs och bolagets utveckling. Behöver bolaget få in mer kapital eller lämna rapporter eller uppdateringar så är det enkelt att kommunicera med aktieägarna via INVONO One. Som aktieägare får du genom plattformen en samlad översikt över ditt ägande i alla onoterade bolag som använder INVONO One. Du kan också ta del av dokument som bolagen delar med sig.

Vad är INVONO One?

INVONO One är en plattform där aktieägare, styrelse, ledning, projektteam och externa intressenter kan samverka när det gäller ägande, dokument, möten och uppgifter. Med INVONO One sparar både du och din organisation tid och pengar.

INVONO One

Inlogg med BankID. Digital Aktiebok . Dokument och datarum med avtalsfunktionalitet och e-signering . Enkla- eller Smarta möten med e-signering . Uppgifter, påminnelser och att-göra-listor.

Kom snabbt igång med ett gratiskonto!

Kontor ikon

Mitt Kontor  ⋮

Logga in med BankID och överblicka alla dina engagemang!

Möten ikon

Möten  ⋮

Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess.

Ägande ikon

Ägande  ⋮

Bolaget skapar en digital aktiebok och bjuder in aktieägarna att ta del av den och relevanta dokument.

Uppgifter

Uppgifter  ⋮

Alla dina-, styrelsens- och teamets uppgifter på ett och samma ställe!

Dokument ikon

Dokument  ⋮

Datarum för avtal, rapporter, mötesmaterial och annan viktig dokumentation.

E-signering

E-signering  ⋮

E-sinering av dokument och protokoll. Säkert, snabbt och enkelt.