5 tips till dig som tänker investera i startups

Startups som använder INVONO One kan enkelt skapa en digitala aktiebok. Bolaget kan sedan enkelt bjuda in aktieägarna så att de kan ta del av sitt aktieägande, se hela bolagets ägarförhållande och ta del av utvald dokumentation. Bolagets digitala aktiebok kan även skapas som PDF-fil och distribueras vid behov. INVONO One innehåller även funktioner för dokumenthantering samt möten – till exempel för styrelse- och ledning.

1. Fokus

Entreprenörer, innovatörer och kreatörer är till största delen fokuserade på utveckling. Tron på den egna förmågan och insatsen är stor. Detta är givetvis en förutsättning i ett startupbolag men även en risk. En inte ovanlig anledning till att startups misslyckas är att man har svårt att hålla sig till den grundläggande affärsidén och fokusera på en avskalad idé tills den flyger.

Överarbetas produkten/tjänsten? I första fasen gäller det att fokusera på att ta fram en MSP (Minimum Sellable Product) produkt/tjänst för att bevisa för investerarna att kunderna gillar det bolaget gör. Kunderna ska attraheras, börja använda produkten och stanna kvar. Och givetvis i slutändan vara villiga att även betala för den.

Hur ser rollistan ut? Spelar entreprenören själv alla roller och tappar fokus? Det finns ett antal saker som måste fungera i en startup: ledning, ekonomi, administration, utveckling, produktion, marknad och försäljning. I ett absolut startläge kan någon/några få personer ha flera roller men det är viktigt att bolaget tidigt tar hjälp av fler professioner.

 

2. Uthållighet

Entreprenören har tre fiender – uthållighet, uthållighet och uthållighet. Ofta tar det många år för en startup innan exit och det blir oftast två eller fler emissionsrundor innan riskkapitalbolag kommer in. Därför är det viktigt att du som investerare är uthållig. Att du är beredd att gå in med pengar fler gånger och försvara din andel i bolaget eller accepterar att bli utspädd.

Men uthållighet är inte samma sak som kravlöshet. Hur mycket kapital har bolaget tagit in tidigare? Vad har man använt pengarna till? Hur skall dina pengar användas fram till nästa emissionsrunda? Så länge startupen inte är självförsörjande, utan lever på investerarnas pengar bör det finnas tydliga regelverk och transparens mot investerarna.

Hur uthålliga är grundarna och eventuella delägare i teamet? Har de en tillräckligt stor andel för att motivera dem? Att grundarna har en liten ägarandel och att aktieboken är full av personer som bara vill göra en exit är inte optimalt.

Bjud in aktieägarna.
Visa att ni har ordning och reda.

Boka en demo eller skapa ett konto och börja redan idag.

3. Mitt och ditt

Som investerare i en startup satsar du oftast pengar i en vision. Det är inte ovanligt att grundarna har börjat jobba med sin idé utan ett registrerat aktiebolag. Det kan därför finnas privata kopplingar till startupen eller andra oklarheter i relationen mellan grundarna och startupen eller grundarna emellan. Eller att det finns ett eller flera aktiebolag som äger det aktiebolag du tänker investera i.

Finns det immateriella rättigheter och är de i så fall överskrivna på bolaget? Finns det ett partneravtal mellan grundarna? Finns det någon policy beträffande löner och ersättningar? Intern och extern representation? Anställningsavtal med konkurrensförbud och sekretessåtaganden för ledande befattningshavare?

Pengarna som investeras i en startup måste förvaltas klokt. Säkerställ därför att det finns ett klimat i startupen där både grundare och anställda är medvetna om att det är investerarnas pengar som finansierar bolaget. Investerade medel ska användas för att utveckla startupen till ett framgångsrikt och lönsamt bolag.

 

4. Ordning och reda

Det är många praktiska saker att hålla ordning på vid start och drift av ett aktiebolag. En hel del dokument, lagar och förordningar att sätta sig in i samt rättigheter och skyldigheter att klargöra. När startupen står inför en kapitalanskaffning och bjuder in investerare är det viktigt att du som investerare får kunskap om att startupens formalia är i ordning. Vissa dokument bör du dessutom få tillgång till.

Finns det styrelse- och bolagsstämmoprotokoll där korrekta beslut har tagits om emission? Är aktieboken uppdaterad och finns det information om historiska aktietransaktioner? Hur jobbar styrelsen och vilka är styrelsens medlemmar? Vilka är deras kompetenser och vilka fokusområden har respektive ledamot?

Med tanke på att det i en startup finns behov av olika kompetenser i olika faser är det naturligt att personer i styrelse och ledning byts ut över tid. Därför är det bra om det finns en digital plattform för styrelse och ledningsgrupp med agendor, styrelseprotokoll och annan bolagsformalia. Då skapas det naturligt ordning och reda i möten och dokument.

 

Startup

Hur definierar du en startup? Och när är en startup inte längre en startup? Att det är ett onoterat, innovativt företag som är fokuserat på snabb tillväxt är nog de flesta överens om. Troligen även att det är startat av modiga visionärer som siktar högt och är beredda att ta risker. Men hur är det med nystartat? I Sverige startade för tio år sedan ett startupbolag som det senaste räkenskapsåret gjordes en vinst på 8 997 TKR. Det benämns i media fortfarande som en startup inom Fintech. När övergången från startup till ”vanligt” bolag sker är alltså inte lika tydligt. Våra tips på de följande sidorna utgår från att startupbolaget ännu inte har något positivt kassaflöde.

Investerare i startupbolag

Startupbolag som söker kapital har oftast en önskan om att få in en viss typ av investerare. Antingen ”professionella” investerare (affärsänglar med större investeringsbelopp) – som kanske även tar plats i styrelsen. Förutom kapital bidrar de även med kompetens och nätverk. Eller så vill startupbolaget ha in många personer som gör privatinvesteringar vid sidan om ett vanligt arbete. De investerar i förhållande till affärsänglarna lägre belopp men kan vara viktiga ambassadörer för bolagets produkter/tjänster. Våra tips har visat sig vara användbara oavsett vilken typ av investerare du är.

Frågor och svar

Vad är en startup?

Det finns ingen klar definition av vad en startup är och begreppet kan tolkas på olika sätt. De flesta är nog överens om att en startup är ett onoterat, innovativt företag som är fokuserat på snabb tillväxt. Troligen även att det är startat av modiga visionärer som siktar högt och är beredda att ta risker. När övergången från startup till ”vanligt” bolag sker är inte lika tydlig. I Sverige startade för tio år sedan ett startupbolag som det senaste räkenskapsåret gjordes en vinst på 8 997 TKR. Det benämns i media fortfarande som en startup inom Fintech.

Hur investerar man i en startup?

Generellt sätt att investera i ett onoterat aktiebolag kan vara svårt och kan ställa högre krav på dig som investerare. Det är också en betydligt större risk och svårare att investera i ett onoterat företag då det inte finns någon tydlig marknadsplats att köpa och sälja dina aktier. Detta är exakt samma sak när det gäller startup där det även betraktas som större risk då de flesta startups inte gör någon vinst. Det vanligaste är att du som investerare har en personlig kontakt med någon i startup-företaget alternativt att du har en kompetens som företaget idag saknar.

INVONO One

Inlogg med BankID. Digital Aktiebok . Dokument och datarum med avtalsfunktionalitet och e-signering . Enkla- eller Smarta möten med e-signering . Uppgifter, påminnelser och att-göra-listor.

Kom snabbt igång med ett gratiskonto!

Kontor ikon

Mitt Kontor  ⋮

Logga in med BankID och överblicka alla dina engagemang!

Möten ikon

Möten  ⋮

Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess.

Ägande ikon

Ägande  ⋮

Bolaget skapar en digital aktiebok och bjuder in aktieägarna att ta del av den och relevanta dokument.

Uppgifter

Uppgifter  ⋮

Alla dina-, styrelsens- och teamets uppgifter på ett och samma ställe!

Dokument ikon

Dokument  ⋮

Datarum för avtal, rapporter, mötesmaterial och annan viktig dokumentation.

E-signering

E-signering  ⋮

E-sinering av dokument och protokoll. Säkert, snabbt och enkelt.