Vad är riskkapital?

Riskkapital är ett samlat begrepp för de investeringar som görs i ett företag mot framtida avkastning i företaget. Dessa investeringar kan röra sig om både noterade och onoterade bolag (länk till artikel om onoterade bolag), men begreppet används ofta för att beskriva investeringar i onoterade företag. Riskkapitalet för samman företagare som behöver mer kapital med investerare som har det kapitalet.

 

  • Riskkapital är en investering i företag som behöver kapital för utveckling eller tillväxt, ofta handlar det om onoterade företag.
  • Det finns olika typer av riskkapitalinvesteringar för olika faser av företagets utveckling.
  • Riskkapitalbolag förmedlar kapital från investerare till företag, och riskkapitalister tar stora risker för att investera i företag. Private equity är en synonym för riskkapital, och kan delas in i venture capital, buyout capital, samt affärsänglar.

Instroduktionsvideo om hur du som investerare i INVONO One har tillgång till transaktionsdata och annan relevant information som portföljbolagen väljer att dela med sina aktieägare.

Olika typer av riskkapitalinvesteringar

Det finns flera olika typer av riskkapital som används i olika faser av ett företags utveckling. Dessa inkluderar initial finansiering vid företagets start, kapitaltillskott under en tillväxtfas och investeringar i mogna företag som vill etablera sig på nya marknader.

 

Riskkapitalister och riskkapitalbolag

Riskkapitalbolag är företag som förmedlar kapital från privata investerare, banker, fondbolag och andra organisationer till företag. När en investerare köper en del av ett företag övergår en del av kontrollen över företaget till investeraren, som ofta har höga krav på företagets avkastning.

Riskkapitalister tar en stor risk när de investerar i ett företag, eftersom hela eller en del av deras kapital kan gå förlorat om företaget inte utvecklas som förväntat. Det finns ingen skyldighet att återbetala riskkapitalet i form av amortering eller räntebetalning.

 

Public equity och private equity

Investeringar i börsnoterade företag kallas public equity, medan investeringar i onoterade företag kallas private equity. I Sverige används ofta begreppet riskkapital som en synonym för private equity.

Private equity kan delas in i två typer: venture capital och buyout capital. Venture capital innebär investeringar i små och medelstora företag i uppstarts- eller expansionsfasen. Buyout capital syftar till investeringar i mogna bolag med stabila och starka kassaflöden.

Affärsänglar är privatpersoner som investerar i nya företag. De har ofta ett aktivt ägarengagemang och bidrar med kapital, kunskap och erfarenheter från företagsvärlden.

På engelska kallas riskkapital för private equity.

INVONO ONE.
Plattformen för dig som investerare!

Boka en demo eller skapa ett gratis konto och kom igång redan idag.

Frågor och svar om riskkapital

 

Vad är riskkapital?

Riskkapital är ett samlat begrepp för investeringar som görs i ett företag mot framtida avkastning i företaget. Dessa investeringar kan röra sig om både noterade och onoterade företag, men begreppet används ofta för att beskriva investeringar i onoterade företag.

Vad är skillnaden mellan public equity och private equity?

Public equity är investeringar i börsnoterade företag, medan private equity är investeringar i onoterade företag. I Sverige används ofta begreppet riskkapital som en synonym för private equity.

Vad är venture capital och buyout capital?

Venture capital är en typ av private equity som innebär investeringar i små och medelstora företag i uppstarts- eller expansionsfasen. Buyout capital är en annan typ av private equity som syftar till investeringar i mogna bolag med stabila och starka kassaflöden.

Vad är en affärsängel?

En affärsängel är en privatperson som investerar i ett nystartat företag. Affärsänglar har oftast ett aktivt ägarengagemang och bidrar med kapital, kunskap och erfarenheter från företagsvärlden.

Investeraren och INVONO One

Mitt kontor

En inloggning till dina bolagsengagemang
och överblick över dina investeringar

Min portfölj

Din depåtjänst för de onoterade portföljbolag som du har investerat i.

Mitt dealflow

Skapa ett relevant flöde av potentiella målbolag att investera i.

Captable+

En avancerad CapTable+ som visar information om det valda portföljbolaget i nio olika flikar.

Mina Dokument

Dina personliga dokument