Välkommen!

Vi hälsar alla välkomna att vara en del av vårt investerarnätverk. Vårt nätverk består av flera olika typer av investerare som investerar i olika nivåer. Vid en emission investerar alla, stora som små, på lika villkor och till samma kurs. Vi är inte branschspecifika och arbetar kundstyrt, vilket innebär att emissionerna kan skilja sig åt från fall till fall. Du anmäler dig genom att fylla i vårt investerarformulär.

Stjärnklart

Stjärnklart syftar till att förändra och förbättra processen inför anskaffning av externt kapital till onoterade bolag. Invonos vision är att Stjärnklart generellt ska medföra en högre lägstanivå i startupbolag. För det individuella bolaget som genomgår Stjärnklart innebär processen en större mognad inom ett antal betydelsefulla områden vilket i sin tur gör bolaget mer attraktivt för investerare.

Ditt aktieinnehav

Portalen är en digital (SaaS) plattform som innehåller en modul för aktier. Där kan bolaget enkelt hantera sin aktiebok och bjuda in dig som aktieägare för att ta del av aktiebok och annan information. Andra funktioner i Portalen är Möten, Dokument och Uppgifter.

Bolagen som presenteras för vårt investerarnätverk använder alla Portalen.

Presentationer

Inloggning och nätverk

För att läsa mer om bolagen måste du logga in med ett lösenord som du får när du är med i Invonos Investerarnätverk.

Du registrerar dig genom att fylla i vårt investerarformulär.

Chart Learning
Solution Sweden AB

September 2018

Chart Learning Solutions Sweden AB är ett Edtech-bolag som är verksamt inom s k Blended Learning, dvs. en kombination av eLearning och fysisk/virtuell coaching. Både Edtech i allmänhet och Blended Learning i synnerhet är starka tillväxtbranscher och Chart har ett mycket intressant erbjudande för främst företag och organisationer som vill utveckla sin verksamhet inom t.ex. ledarskap, försäljning eller kundservice, men även för privatpersoner som vill utbilda sig inom digitala yrken.