Dokumentstruktur

I INVONO One väljer du själv om du vill använda den fördefinierade dokument-/mappstrukturen eller skapa en egen. För nystartade bolag är det enkelt att komma igång med den fördefinierade. Du kan alltid justera den efter eget behov.

Taggar och filtrering

I INVONO One finns det flera sätt att enkelt hitta det dokument du letar efter. Du kan skriva tagg, fil- eller mappnamn i ett sökfält. Klicka på någon ”breadcrum” som visas för filerna. Eller så väljer du att ”drilla ned” via mappstrukturen. Räcker inte det så kan du även använda den avancerade filtreringen där du kan välja mellan att:

  • Lista efter uppladdningsdatum – intervall från – till
  • Status – Försenad eller varning
  • Filtyp
  • E-signering – Avvaktar signering, Pågående signering eller Signerade dokument
  • Uppladdat av – Person
  • Behörighet per team eller medlem

 

Medlemsbehörighet och aktieägarrättighet

Här nedan presenterar vi den dokumentstruktur som skapas när du väljer den fördefinierade. Mappar har också fördefinierat om de ska visas för aktieägarna eller vilket Medlemsteam som har behörighet till dem (som dock kan ändras efter ditt/ert behov). Bokstäverna efter mappnamnet innebär följande Medlemsbehörighet eller Aktieägarrättighet:

  • S = Styrelse
  • L = Ledning
  • A = Aktieägare

Du kan ladda ned en PDF-fil med mappstrukturen här.

Affärsplaner . SLA

Affärsplan . SLA

Affärsplan . SL
Handlingsplan . SL
Konkurrentanalys . SL
Marknadsplan . SL
Strategidokument . SL

Budget . SL

Prognos . SL
Utfall . SL

Övrigt . SLA

Avtal . SLA

Anställningsavtal . L

Anställningsavtal inkl. förmåner . L
Befattningsbeskrivning . L
Bonusavtal . L
Löneväxling . L
Pensionsavtal . L

Förmånsavtal . L

Incitamentprogram . L
Optionsavtal . L

Hyres/Leasingavtal . L

Fastigheter . L
Fordon . L
Kontorsutrustning . L
Produktionsutrustning . L

Kollektivavtal . L

Kollektivavtal . L
Lönekartläggning . L
Pensionspolicy . L
Personalenkäter . L

Kundavtal . L

Konsultation . L
Köpeavtal . L
Licensavtal . L
Samarbetsavtal . L

Leverantörsavtal . L

Förnödenheter . L
Konsultationstjänster . L
Underleverantör . L
Varor . L

Övrigt . SLA

Bolagsförvärv . L

Avtal . L

Köpeavtal . L
Tillträdesavtal . L

Due diligence . L

Sekretess . L

Rapporter . SL

Deklarationer . SL

Bolagsskatt . SL
Intrastat . SL
Moms . SL
Slutskattebesked . SL
Sociala avgifter . SL

Kvartalsrapporter, inkl. finansiell rapport . SLA

Månadsrapporter, inkl. finansiell rapport . L

Årsbokslut . SLA

Bokslutskommuniké . SLA
Delårsrapport . SLA
Årsredovisning . SLA

Övrigt . SLA

Styrande dokument . SLA

Attestinstruktioner . SLA

Bolagsordning . SLA

Grafisk profil . SL

Policyer . SLA

GDPR . SLA
ISO . SLA
Personalhandbok . SL

Registreringsbevis . SLA

Styrelsens arbetsordning . SLA

VD-instruktioner . S

Ägardirektiv . SLA

Övrigt . SLA

Ägarhandlingar . SLA

Aktieägaravtal . SLA

Organisationsschema . SLA

Övrigt . SLA

Övriga dokument . SL

Bank . SL

Factoring . SL
Lån . SL
Övrigt . SL

Försäkringar . SL

Styrelse . SL
Verksamhet . SL
Övrigt . SL

Immateriella rättigheter/licenser . SL

Licensavtal . SL
Patent . SL
Varumärken . SL

Tillstånd . SL

Övrigt . SL

Det krävs ytterst lite för
SMARTARE dokumentlagring

Boka en demo eller skapa ett konto och börja redan idag.

INVONO One

Inlogg med BankID. Digital Aktiebok . Dokument och datarum med avtalsfunktionalitet och e-signering . Enkla- eller Smarta möten med e-signering . Uppgifter, påminnelser och att-göra-listor.

Kom snabbt igång med ett gratiskonto!

Kontor ikon

Mitt Kontor  ⋮

Logga in med BankID och överblicka alla dina engagemang!

Möten ikon

Möten  ⋮

Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess.

Ägande ikon

Ägande  ⋮

Bolaget skapar en digital aktiebok och bjuder in aktieägarna att ta del av den och relevanta dokument.

Uppgifter

Uppgifter  ⋮

Alla dina-, styrelsens- och teamets uppgifter på ett och samma ställe!

Dokument ikon

Dokument  ⋮

Datarum för avtal, rapporter, mötesmaterial och annan viktig dokumentation.

E-signering

E-signering  ⋮

E-sinering av dokument och protokoll. Säkert, snabbt och enkelt.