Datarum

Begreppen Datarum, Corporate Housekeeping, Investment Readiness eller Due Diligence har en gemensam nämnare. Det handlar om ordning på – och tillgång till – kritiska affärs- och bolagsdokument. Dokumentmodulen i INVONO One hjälper dig att skapa just detta.

Tiden och ansträngningen som ägnas åt distribution och versionshantering minskas därmed betydligt. Med INVONO One kan dokument förhandsgranskas, laddas upp, kompletteras, ersättas och publiceras med bara några klick.

 

Grupper som kan dela dokument

Från att utveckla INVONO One endast mot målgrupperna entreprenör och investerare, växte visionen. Idag används INVONO One av en vertikal av målgrupp som kan dela dokument mellan sig:

  • Aktieägare
  • Styrelse
  • Ledning
  • Projektgrupper
  • Externa intressenter

Det krävs ytterst lite för
SMARTARE dokumentlagring

Boka en demo eller skapa ett konto och börja redan idag.

Behörigheter för att dela dokument

En av de stora fördelarna med att använda INVONO One är att det är tryggt och enkelt att dela dokument med andra behöriga personer. När du startar ett Bolagskonto  i Invono One, har den en grundinställning gällande behörighet för teamen/grupperna:

  • Användare
  • Styrelse
  • Ledning

 

Vill du kan du ändra behörigheterna för teamen under sektionen Kontrollrum/Medlemshantering. Till och med ner på dokumentnivå. Du kan även skapa egna team och tilldela de behörigheter du vill. Detta gör att du säkert kan dela dokument som är av konfidentiell karaktär.

 

Mer om att dela dokument med Invono One

För att dela dokument i INVONO One laddar du upp filerna eller använder drag-and-drop. Du kan även skriva och lagra protokoll direkt i plattformen.

Bolagsdokument som avtal, affärsplaner styrdokument och rapporter samlar du Bolagsrum/Dokument. Dokumenten kan även taggas och på så sätt enkelt kategoriseras/grupperas och sökas fram.

Det ligger i tiden att dela

Det är inte bara delningsekonomin som allt mer påverkar och underlättar vår vardag. Även att dela dokument med andra via så kallade SaaS-lösningar (Software as a service) underlättar vår vardag. Framför allt vår arbetsvardag.

Många program/SaaS-lösningar har idag molntjänster kopplade till sig så att användare enkelt kan skapa och dela dokument. Personer kan jobba i samma fil och slipper på så sätt också problemen med versionshantering eller att filerna är så stora att de inte går att skicka med osäker e-post.

Det finns även plattformar vars enda funktion är att spara filer i mappar så att användarna kan dela dokument med varandra. En flexibel och gör-som-du-vill-lösning men en utmaning för användaren som verkar i flera bolags digitala miljöer när det gäller filstruktur och versionshantering.

Så att samverka och dela dokument, med kända och okända personer, är verklig digitalisering av ett bolag. Det skapar effektivitet i kärnprocesser som kommunikation med aktieägare samt styrelse- och ledningsarbete, som i nästa steg skapar nya inkomstkällor och stärker bolagets konkurrenskraft.

Genom att förädla existerande analoga kärnprocesser till digitala processer, skapas det i nästa steg nya inkomstkällor som stärker bolagets konkurrenskraft.

INVONO One

Inlogg med BankID. Digital Aktiebok . Dokument och datarum med avtalsfunktionalitet och e-signering . Enkla- eller Smarta möten med e-signering . Uppgifter, påminnelser och att-göra-listor.

Kom snabbt igång med ett gratiskonto!

Kontor ikon

Mitt Kontor  ⋮

Logga in med BankID och överblicka alla dina engagemang!

Möten ikon

Möten  ⋮

Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess.

Ägande ikon

Ägande  ⋮

Bolaget skapar en digital aktiebok och bjuder in aktieägarna att ta del av den och relevanta dokument.

Uppgifter

Uppgifter  ⋮

Alla dina-, styrelsens- och teamets uppgifter på ett och samma ställe!

Dokument ikon

Dokument  ⋮

Datarum för avtal, rapporter, mötesmaterial och annan viktig dokumentation.

E-signering

E-signering  ⋮

E-sinering av dokument och protokoll. Säkert, snabbt och enkelt.