En digital plattform för bolagets
ägare, styrelse, ledning, projektgrupper
och externa intressenter.

För att förenkla, effektivisera, samverka,
systematisera och dela information .

Vi frigör tid.
Både din och organisationens.

Låt ägare, styrelse, ledning, personal och externa intressenter samverka i en gemensam plattform när det gäller ägande, dokument, möten och uppgifter. Därmed sparar både du och din organisation tid och pengar.

BankID-logga

En inloggning

Du loggar in säkert med BankID och får tillgång till alla dina bolagsengagemang. Oavsett om det gäller ditt aktieägande eller dina styrelsemöten.

Digital aktiebok

Digital aktiebok

Bjud in obegränsat antal aktieägare till INVONO One™ för att få del av aktieboken och den dokumentation som du väljer att dela med dem. 

Möten

Styrelseportal

Genomför styrelsemöten – och andra möten – med digitala funktioner för Inbjudan, Agenda, Mötesmaterial, Närvaro, Uppgifter och Signering av protokoll med BankID.

Ikon - digital säkerhet

Säkert datarum

Datarum, Corporate Housekeeping, Investment Readiness eller Due Diligence. Det handlar om ordning på – och tillgång till – kritiska affärs- och bolagsdokument. 

E-signering

E-signering

Du kan enkelt initiera elektronisk signering av ägar-, partner-, kund-, leverantörs-, anställnings-, hyresavtal, protokoll och andra dokument.

Att göra

Att göra!

Skapa personliga – eller gemensamma – att-gör-listor och tilldela dig själv eller andra användare datumstyrda uppgifter. En styrelse kan t ex skapa och tilldela medlemmar uppgifter.

Trusted by

Mitt Kontor  ⋮

Mitt Kontor – ditt egna kostnadsfria digitala kontor som du loggar in till med BankID – eller tvåstegsverifiering.

Överblick Bolag – se vilka bolag du är kopplad till och din behörighet hos dem.

Aktieinnehav – Samlad översyn över dit aktieinnehav i alla de onoterade bolag som använder INVONO One. Ta del av aktiebok,  dokumentation och få kallelser via e-post.

Möten – Se och öppna de möten som du är kallad till.

Uppgifter – Se och gå till de uppgifter som du eller någon annan tilldelat dig.

Bolag – Skapa bolagskonton och överblicka de bolagskonto där du är Användare.

Läs mer om Mitt Kontor ➞

 

En plattform.
Effektiviserar och förenklar.

INVONO One är byggd utifrån en vertikal filosofi där aktieägare, styrelse, ledning, projektteam och externa intressenter kan samverka. Modulerna kan användas var för sig eller i kombination med varandra. Dokumentmodulen kan t ex används separat som ett Datarum för att bjuda in externa intressenter men även för att dela material till ett styrelsemöte .

Användare

Moduler

Ägare  ⫶

Ta del av sitt aktieägande ➜

UTIFRÅN BEHÖRIGHET
Tillgång till dokument ➜
Tillgång till mötesmaterial ➜

Styrelse  ⋮

UTIFRÅN BEHÖRIGHET
Se bolagets aktieägare ➜
Bolags- och mötesdokumentation ➜
Möten med agenda och protokoll ➜
Signering  protokoll och dokument ➜
Uppgifter – egna och styrelsens ➜

Ledning  ⋮

UTIFRÅN BEHÖRIGHET
Administrera aktieägare ➜
Bolags- och mötesdokumentation ➜
Möten med agenda och protokoll ➜
Signering  protokoll och dokument ➜
Uppgifter – egna och ledningens ➜

Team/Projekt  ⋮

UTIFRÅN BEHÖRIGHET
Bolags- och mötesdokumentation ➜
Möten med agenda och protokoll ➜
Signering  protokoll och dokument ➜
Uppgifter – egna och teamets ➜

Intressenter  ⋮

UTIFRÅN BEHÖRIGHET
Aktiebok ➜
Bolags- och mötesdokumentation ➜
Möten med agenda och protokoll ➜
Signering  protokoll och dokument ➜
Uppgifter  ➜

⋮  Aktiebok

 • Digital aktiebok
 • Emissioner
 • Förändringar av röstvärden och aktiekapital
 • Omvandling av aktier
 • Överlåtelse av aktier mm

⋮  Dokument

 • Avtalshantering
 • Giltighetsdatum med notifiering
 • Rättigheter på dokumentnivå
 • e-signering med BankID eller 2-vägsverifiering
 • Egen eller fördefinierad mappstruktur
 • Kategorier
 • Egna taggar

⋮  Möten

 • Agenda
 • Mötesmaterial
 • Kallelse med bokning till egen kalender
 • Personliga mötesanteckningar
 • Sekreterarens protokollanteckningar
 • Protokoll
 • E-signering av protokoll

⋮  E-signering

 • Använder ni mötesfunktionen Smarta Möten kan ni signera alla mötesprotokoll med e-signering.
 • I Dokumentmodulen kan ni initiera, övervaka och verifiera e-signering.

Läs mer ➜

⋮  Uppgifter

 • Skapa och tilldela på personnivå
 • Sätt förfallodatum
 • Skapa egna taggar
 • Se status
 • Lägg till bilagor
 • Skriv kommentarer

Digital Aktiebok  ⫶

Digital aktiebok – Upprätta bolagets digitala aktiebok och håll den – samt annan information om aktierna  och aktiekapitalet – aktuell genom att registrera alla relevanta transaktioner och bolagshändelser i INVONO One.

Uppdatera aktieägare  – Bjud in aktieägarna att ta del av sitt ägande.

Kommunikation – Mejla en eller alla aktieägare direkt via INVONO One.

Dokument – Låt aktieägarna ta del av information och dokument.

Läs mer om Digital Aktiebok ➞

 

Alla använder Invono One.

Det är startups som registrerar sina emissioner i den digitala aktieboken. Det är tillväxtbolaget som behöver ett datarum för att delge dokument till en intressent och hålla koll på sina avtal. Det är det noterade bolaget som har digitaliserat sina styrelse- och ledningsmöten och använder den digitala mötesmodulen.

Startup företag - raket

Startups  ⋮

Malldokument – starta demobolaget Demo by Invono och få tillgång till malldokument.

Ordning och reda – Får tidig kontroll över avtal och bolagsformalia för kommande pitchar och emissioner.

Digital aktiebok – skapa bolagets digital aktiebok
och enkel administrera transaktioner i aktieboken – och information till aktieägarna.

Uppdatera aktieägarna – Bjud in aktieägarna så att de dels kan ta del av sitt aktieägande, dels se rapporter/dokument.

Kommunikation – Använd aktieägarregistret – med uppdaterade e-postadresser – för att kommunicera med aktieägarna.

 

Investera och låt växa

Investmentbolag  ⋮

Digital aktiebok – Skapa bolagets digital aktiebok
och enkel administrera transaktioner i aktieboken – och information till aktieägarna

Kommunikation – Använd aktieägarregistret – med uppdaterade e-postadresser – för att kommunicera med investerarna.

Datarum för dokument – Avancerad dokumenthantering som ger kontroll över vem som har tillgång till vad ned på individ, mapp och dokumentnivå.

Effektiva möten –​ Digitala funktioner för alla steg i styrelsens, ledningens och projektgruppers mötesprocess

 

 

Kommunala bolag

Kommunala bolag  ⋮

Effektiva styrelsemöten –​ Digitala funktioner för alla steg i styrelsens, ledningens och projektgruppers mötesprocess

Datarum för dokument – Avancerad dokumenthantering som ger kontroll över vem som har tillgång till vad ned på individ, mapp och dokumentnivå.

Projektteam – Digitaliserade möten, dokument och uppgifter för team och individ.

 

Fastighetsbolag

Fastighetsbolag  ⋮

Datarum för dokument – Avancerad dokumenthantering som ger kontroll över vem som har tillgång till vad ned på individ, mapp och dokumentnivå.

Effektiva möten –​ Digitala funktioner för alla steg i styrelsens, ledningens och projektgruppers mötesprocess.

Digital aktiebok – Skapa bolagets digital aktiebok och enkel administrera transaktioner i aktieboken – och information till aktieägarna.

Kommunikation – Använd aktieägarregistret – med uppdaterade e-postadresser – för att kommunicera med aktieägarna.

 

Onoterade bolag

Onoterade bolag  ⋮

Effektiva möten –​ Digitala funktioner för alla steg i styrelsens, ledningens och projektgruppers mötesprocess

Datarum för dokument – Avancerad dokumenthantering som ger kontroll över vem som har tillgång till vad ned på individ, mapp och dokumentnivå.

Digital aktiebok – Skapa bolagets digital aktiebok
och enkel administrera transaktioner i aktieboken – och information till aktieägarna

Kommunikation – Använd aktieägarregistret – med uppdaterade e-postadresser – för att kommunicera med aktieägarna.

 

Family Office

Family Office  ⋮

Överblicka investeringarna – Se vilka bolag du är kopplad till och din behörighet hos dem.

Datarum – Kontroll över avtal och bolagsformalia för olika engagemang.

Aktieinnehav – Samlad översyn över aktieinnehavet i alla de onoterade bolag som använder INVONO One.

 

Noterade bolag på börsen

Noterade bolag  ⋮

Effektiva styrelsemöten –​ Digitala funktioner för alla steg i styrelsens, ledningens och projektgruppers mötesprocess

Datarum för dokument – Avancerad dokumenthantering som ger kontroll över vem som har tillgång till vad ned på individ, mapp och dokumentnivå.

Projektteam – Digitaliserade möten, dokument och uppgifter för team och individ.

 

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar  ⋮

Effektiva styrelsemöten –​ Digitala funktioner för alla steg i styrelsens, ledningens och projektgruppers mötesprocess.

Datarum för dokument – Avancerad dokumenthantering som ger kontroll över vem som har tillgång till vad ned på individ, mapp och dokumentnivå.

Mitt kontor – Bostadsrättsinnehavarna får digital tillgång till mötesprotokoll och dokument.

 

Digitala möten  ⫶

Digitala möten – Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess:

 • Agenda
 • Kallelse
 • Mötesmaterial
 • Protokollanteckningar
 • Protokoll
 • E-signering av protokoll
 • Uppgiftshantering

Läs mer om digitala Möten ➞

 

Dokument  ⫶

Ordning-och-reda på affärs-, avtals och bolagsdokument med full kontroll över vem-som-har-tillgång-till-vad ned på dokumentnivå. 

Datarum – Skapa ditt eget datarum och tilldela behörighet till interna och externa intressenter utan några extra kostnader. 

E-signering – Signera avtal; ägar-, partner-, kund-, leverantörs-, anställnings-, hyresavtal och andra dokument.

Metadata – Tilldela attribut som underlättar struktur och filtrering på t ex giltighetsdatum, kategori, behörighet och egna taggar.

Corporate Housekeeping – Använd den fördefinierade strukturen i INVONO One för att få hjälp med bolagets Corporate Housekeeping eller sätt upp din helt egen dokumentstruktur.

Läs mer om Dokument/Datarum…

 

Vi ger dig en hand.

Webbdemo. Supportsidor. Skriv frågor till supporten. Chatt-funktion. Vi till och med ger dig en hand med att lägga upp aktieboken i INVONO One och hjälper handgripligen dig och styrelsen att komma igång med det digitala styrelsearbetet.

Uppgifter  ⫶

Vad skall göras och av vem? – Skapa digitala att-göra-listor till dig själv, styrelsen, ledningen eller projektgruppen. Uppgifterna kan taggas tilldelas personer eller dokument. Den som tilldelats en uppgift  ser uppgiften i sin översiktspanel i Mitt Kontor.

 • Tilldela mötesdeltagare uppgifter
 • Koppla uppgift till en person
 • Koppla uppgift till dokument
 • Skapa egna kom-ihåg-uppgifter

 

INVONO One

Inlogg med BankID. Digital Aktiebok . Dokument och datarum med avtalsfunktionalitet och e-signering . Enkla- eller Smarta möten med e-signering . Uppgifter, påminnelser och att-göra-listor.

Kom snabbt igång med ett gratiskonto!

Kontor ikon

Mitt Kontor  ⋮

Logga in med BankID och överblicka alla dina engagemang!

Möten ikon

Möten  ⋮

Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess.

Ägande ikon

Ägande  ⋮

Bolaget skapar en digital aktiebok och bjuder in aktieägarna att ta del av den och relevanta dokument.

Uppgifter

Uppgifter  ⋮

Alla dina-, styrelsens- och teamets uppgifter på ett och samma ställe!

Dokument ikon

Dokument  ⋮

Datarum för avtal, rapporter, mötesmaterial och annan viktig dokumentation.

E-signering

E-signering  ⋮

E-sinering av dokument och protokoll. Säkert, snabbt och enkelt.