Styrelserummet

En styrelseportal som
utvecklar och effektiviserar styrelsearbetet!

Vår styrelseportal – Styrelserummet – är en ny generation av styrelseportaler. Den används av styrelsemedlemmar före, under och efter styrelsemötet genom att de inloggade skapar och delar kallelser, informationsmaterial, mötesanteckningar och protokoll med varandra. På så sätt kan de enkelt samarbeta och dela information digitalt och säkert istället för att skicka det med e-post.

Det finns många argument för att en styrelse skall använda en digital styrelseportal. Några exempel är:

 • Förenkla distributionen av styrelsematerial
 • Slippa skicka känslig information via e-post
 • Samla och spara styrelsematerial säkert på ett och samma ställe
 • Snabb och enkel tillgång till styrelsematerialet
 • Enkelt att hantera versioner av kallelser och material
 • Tidigare mötesmaterial på samma plats

Vår digitala plattform Portalen har lösningar för alla dessa argument. Och fler därtill. Dessutom kan den som har flera bolagsengagemang – styrelse, ledningsgrupp, investerare eller aktieägare – få tillgång till alla sina olika engagemang genom en enkel inloggning med BankID (eller med tvåstegsautentisering). Givetvis krävs det att bolagen finns registrerade på vår Portal. Du kan bjuda in dem att prova gratis i 30 dagar!

 

Styrelserummet

I Portalens Styrelserum kan medlemmarna skapa, dela och samarbeta gällande:

 • Information till styrelsemötet
 • Agenda med mötespunkter
 • Kallelse (automatisk e-postkallelse)
 • Presenterare av punkt på agendan
 • Ladda upp dokument – kopplat till mötespunkten
 • Mötesnoteringar för respektive punkt på agendan
 • Informations-, diskussions- eller beslutspunkt
 • Agendapunktens resultat utifrån mötets beslut
 • Aktivitetslista – punkter kopplade till deltagare
 • Protokoll – mötesnoteringar autogenereras till ett utkast som kan justeras i efterhand

 

Dokument

Som styrelsemedlem har du också tillgång till Portalens Bolagsrum och bolagets dokument. Dokumenten kan laddas upp till huvudkategorier som:

 • Avtal
 • Affärsplaner
 • Styrande dokument
 • Rapporter
 • Ägarhandlingar

Varje kategori har sedan förslag på olika typer av dokument. Under Styrande dokument finns till exempel:

Bolagsordning

 • Arbetsordning
 • VD-instruktioner
 • Attestinstruktioner

 

Portalen innehåller även ett Ledningsrum med motsvarande funktioner. Att både ledningsgrupp och styrelse arbetar i Portalen – i skilda delar med olika behörighet – på samma strukturerade sätt, skapar samsyn, förståelse och trygghet.

Jag vill veta mer om digital transformation via Portalen!

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår
Integritetspolicy.