Ledningsrummet

Mötesverktyg för ledningsruppen.
Skapar effektivare möten med beslut.

Ledningsrummet används av medlemmarna i ledningsgruppen före, under och efter mötet genom att de inloggade skapar och delar kallelser, informationsmaterial, mötesanteckningar och protokoll med varandra. På så sätt kan de enkelt samarbeta och dela information digitalt istället för att skicka kallelser och protokoll med e-post, och samla mötesmaterialet på en server.

Undersökningar visar att allt fler upplever att de har för många möten på jobbet. Bara 46% tycker att mötena är effektiva. Mängden möten gör att det finns dåligt med tid att förbereda sig eller att sammanfatta det senaste mötet. Det skapar stress och frustration.

Därför är det viktigt att förenkla processer före, under och efter mötena. Det gör man enkelt genom att använda Ledningsrummet. På så sätt får och kan ni:

 • Samla och spara mötesmaterial på en gemensam plats
 • Bättre förberedelse då agenda och mötesmaterial är synkroniserat
 • Snabb och enkel tillgång till mötesmaterialet
 • Enkelt att hantera versioner av kallelser och material
 • Föra mötesanteckningar digitalt
 • Protokoll – mötesnoteringar autogenererar ett utkast från som kan vidareförädlas
 • Tidigare mötesmaterial på samma plats

Ledningsrummet är en del av Invono One™ One och inloggning sker med BankID eller med tvåstegsautentisering. Den som sitter i både ledningsgrupp och styrelse – och kanske är aktieägare – får därmed tillgång till sina olika engagemang med en enda inloggning. Givetvis krävs det att bolagen finns registrerade i INVONO One.

 

Ledningsrummet

I Ledningsrumet i INVONO One kan medlemmarna skapa, dela och samarbeta gällande:

 • Basinformation för styrelsemötet
 • Agenda med mötespunkter
 • Kallelse (automatisk e-postkallelse)
 • Presenterare av punkt på agendan
 • Ladda upp dokument – kopplat till mötespunkten
 • Mötesnoteringar för respektive punkt på agendan
 • Informations-, diskussions- eller beslutspunkt
 • Agendapunktens resultat utifrån mötets beslut
 • Aktivitetslista – punkter kopplade till deltagare
 • Protokoll – mötesnoteringar autogenererar ett utkast från som kan vidareförädlas

 

Dokument

Som medlem i Ledningsgruppen har du även tillgång till Bolagsrummet och bolagets dokument. Du har läsrättigheter men inte skrivrättigheter. Typer av dokument är:

 

 • Avtal
 • Affärsplaner
 • Styrande dokument
 • Arbetsordning
 • VD-instruktioner
 • Attestinstruktioner
 • Rapporter
 • Ägarhandlingar
 • Bolagsordning

 

Portalen innehåller även ett Styrelserum med motsvarande funktioner. Att både styrelse och ledningsgrupp arbetar i Portalen – i skilda delar med olika behörighet – på samma strukturerade sätt, skapar samsyn, förståelse och trygghet.

Jag vill veta mer om digital transformation via Portalen!

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår
Integritetspolicy.