Aktieägare

Uppdaterade aktieägare är
delaktiga och nöjda aktieägare.

Med Bolagskonto Premium kan bolag registrera och bjuda in aktieägare till Portalen. Med ett Personkonto Bas (gratis) kan aktieägarna sedan se sitt aktieinnehav i bolaget – samlat tillsammans med eventuella investeringar i andra bolag. Behöver bolaget göra emissioner – eller lämna rapporter och uppdateringar – är det enkelt att kommunicera med aktieägarna via Portalen.

Att investera i onoterade bolag är spännande. Oftast är det unga bolag med spännande visioner. Fokus ligger dock oftast på utvecklingen mer än på ordning-och-reda gällande dokument och kommunikation med aktieägare. För ett ungt företag är det viktigt att förstå att investerarna är de första ”kunderna”. Därför gäller det att skapa trygghet genom att vara transparent och tydlig när det gäller kommunikation.

Som aktieägare – privat eller genom bolag du äger – i onoterade bolag kan du skapa ett gratiskonto och använda det för att lägga in investeringar du gjort i onoterade bolag. Tycker du att bolagen du investerar i skall använda Portalen så att du kan ta del av aktieböcker, rapporter och dokument, kan du enkelt skicka dem en inbjudan.

Bolaget och aktieägare

Genom att använda Portalen har bolaget ett verktyg som:

  • Uppfyller önskemål och krav från aktieägare
  • Är enkelt att använda – minimerar bortfall av tid och fokus från ”the core business”
  • Är effektivare ju fler aktieägare det är att kommunicera med
  • Enkelt kan användas för att publicera material för presumtiva investerare

Aktieägare och bolaget

Som aktieägare har du på Portalen:

  • Översikt över dina investeringar – både som privatperson och via bolag
  • Kontroll över antal aktier hos bolag på Portalen
  • Möjlighet att själv lägga till bolag du investerat i och som inte använder Portalen
  • Möjlighet att tipsa bolag om Portalen

Stjärnklart

Använder bolaget vår tjänst för kapitalanskaffning – Stjärnklart – kommer aktieägare att kunna se det. En av stjärnorna står just för kommunikation med aktieägarna där man förbinder sig att skicka ut information kvartalsvis. Stjärnklart skapar en tydlighet och transparens mellan entreprenörer och investerare. Allt för att underlätta kapitalanskaffningen för entreprenören och besluten för investeraren.

Jag vill veta mer om digital transformation via Portalen!

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår
Integritetspolicy.