Aktieägare

Uppdaterade aktieägare är
delaktiga och nöjda aktieägare.

Med ett Bolagskonto kan bolag registrera och bjuda in aktieägare till Invono One™. Med ett Personkonto (gratis) kan aktieägarna sedan se sitt aktieinnehav i bolaget – samlat tillsammans med eventuella investeringar i andra bolag. Behöver bolaget göra emissioner – eller lämna rapporter och uppdateringar – är det enkelt att kommunicera med aktieägarna via INVONO One.

Att investera i onoterade bolag är spännande. Oftast är det unga bolag med spännande visioner. Fokus ligger dock oftast på utvecklingen mer än på ordning-och-reda gällande dokument och kommunikation med aktieägare. För ett ungt företag är det viktigt att förstå att investerarna är de första ”kunderna”. Därför gäller det att skapa trygghet genom att vara transparent och tydlig när det gäller kommunikation.

Som aktieägare – privat eller genom bolag du äger – i onoterade bolag kan du skapa ett Privatkonto i Invono One™– som är gratis. Tycker du att bolagen du investerar i skall använda INVONO One så att du kan ta del av aktieböcker, rapporter och dokument, kan du enkelt skicka dem en inbjudan.

 

Bolaget och aktieägare

Genom att använda INVONO One har bolaget ett verktyg som:

  • Uppfyller önskemål och krav från aktieägare
  • Är enkelt att använda – minimerar bortfall av tid och fokus från ”the core business”
  • Är effektivare ju fler aktieägare det är att kommunicera med
  • Enkelt kan användas för att publicera material för presumtiva investerare

 

Aktieägare och bolaget

Som aktieägare har du på INVONO One:

  • Översikt över dina investeringar – både som privatperson och via bolag
  • Kontroll över antal aktier hos bolag du investerat i
  • Möjlighet att tipsa bolag om Portalen

Jag vill veta mer om digital transformation via INVONO One™!

 

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår
Integritetspolicy.