Möten ledning och andra team

Mötesmodulen  i INVONO One  används av medlemmarna i företagets mötesgrupper före-, under- och efter mötet genom att de inloggade skapar och delar kallelser, informationsmaterial, mötesanteckningar och protokoll med varandra. På så sätt kan de enkelt samarbeta och dela information digitalt istället för att skicka kallelser och protokoll med e-post, och samla mötesmaterialet på en server.

 

Undersökningar visar att allt fler upplever att de har för många möten på jobbet. Bara 46% tycker att mötena är effektiva. Mängden möten gör att det finns dåligt med tid att förbereda sig eller att sammanfatta det senaste mötet. Det skapar stress och frustration.

Därför är det viktigt att förenkla processer före, under och efter mötena. Det gör man enkelt genom att använda mötesmodulen i INVONO One. På så sätt får och kan ni:

  • Samla och spara mötesmaterial på en gemensam plats
  • Bättre förberedelse då agenda och mötesmaterial är synkroniserat
  • Snabb och enkel tillgång till mötesmaterialet
  • Enkelt att hantera versioner av kallelser och material
  • Föra mötesanteckningar digitalt
  • Protokoll – mötesnoteringar autogenererar ett utkast från som kan vidareförädlas