Priser INVONO One™

Gratis för upp till 3 användare.
Fritt antal aktieägare. 
Alla moduler ingår.

Priser INVONO One™

Priser lagringsutrymme

Aktieägare*Pris/mån
Fritt antal0:-
Antal Användare**Pris/mån
1-30:-
4-6900:-
7-91 300:-
10-141 700:-
15-192 100:-
20-292 800:-
30-494 200:-
50-997 400:-
100-19912 900:-
200-49927 500:-
500-Offert

*Personer som är registrerade aktieägare i den digitala aktiebok som skapats för bolaget i INVONO One.

**Exempel 4-6 personer: Oavsett om det 4, 5 eller 6 personer i gruppen som använder INVONO One betalar bolaget 900:-/månad

LagringsutrymmePris/mån
5 GB0:-
50 GB50:-
100 GB100:-
250 GB250:-
500 GB500:-

Moduler, funktioner och hjälp som ingår!

Ägarskap


Upprätta bolagets digitala aktiebok och håll den – samt annan information om aktierna  och aktiekapitalet – aktuell genom att registrera alla relevanta transaktioner och bolagshändelser i Invono One.

Uppdateringar inom kort

 • Notifieringar aktieägare
 • Visualisering av ägande i fondstrukturer
 • Information även om aktieägartillskott, optioner och konvertibler.
 • Rapporter – ägarhistorik, röstfördelning, utveckling av eget kapital m m.

Dokument


Ordning-och-reda på affärs- och bolagsdokument med full kontroll över användarna genom tilldelning av roller och behörighetsstyrning på dokumentnivå. Tilldela attribut som underlättar struktur och filtrering t ex giltighetsdatum, kategori och egna taggar.

Uppdateringar inom kort

 • Smarta mappar (ett dokument kan synas i olika mappar)
 • Egen dokumentstruktur
 • Versionshantering
 • E-signering dokument

Möten


Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess:

 • Agenda
 • Kallelse
 • Mötesmaterial
 • Protokollanteckningar
 • Protokoll
 • E-signering av protokoll

Uppdateringar inom kort

 • Agendamallar
 • Skapa egna mötesgrupper t ex. affärsområden, kommittéer, ISO, försäljning och R&D

Uppgifter


Slipp anteckningslappar och att-göra-listor skapade i olika program. Använd istället den integrerade modulen i Invono One för uppgifter och tagga uppgifter eller personer. Den som taggas ser uppgiften i sin översiktspanel. 

 • Tilldela mötesdeltagare uppgifter
 • Koppla uppgift till en person
 • Skapa egna kom-ihåg-uppgifter

Uppdatering inom kort

 • Koppla uppgift till dokument

E-signering


Det finns flera skäl till att använda elektroniska underskrifter eller så kallad e-signering.

Det är enkelt, snabbt, bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och leder samtidigt till minskad miljöpåverkan.

I Mötesmodulen kan du hantera signering av styrelse- och ledningsprotokoll med BankID.

Uppdateringar inom kort

 • Notifiera personer som ska signera med BankID.
 • Signering av avtal och andra dokument med BankID.

Behörighet


Bolaget har full kontroll över användarna genom tilldelning av roller och behörigheter. Även externa användare – t ex revisor – kan få säker tillgång till utvalda moduler/menyer/dokument i Invono One. 

Alla kan på så sätt – utifrån sin behörighet – logga in och ta del av den senast uppdaterade informationen: ägare, styrelse, ledningsgrupp, aktieägare, investerare, medarbetare, externa samarbetsparters osv.

Kom-igång-hjälp


Att gå från en manuell eller delvis digital hantering av möten och dokument kan vara en stor utmaning. Vi erbjuder därför dig som kontoägare eller SuperAdministratör en kom-igång-hjälp där vi via skärmdelning lotsar dig rätt.

 • Sätta upp roller och behörigheter
 • Lägga upp en aktiebok
 • Bjuda in aktieägare
 • Bjuda in styrelse eller ledning och starta första mötet.

Support


Som användare av Invono One kan du alltid kontakta oss på något av nedanstående sätt:

 • Supportsida – Frågor och svar. Länk…

 • Skicka en förfrågan – Via supportsidan eller som inloggad. Länk…
 • Facebook – Ställ generella frågor. Länk…

Vanliga frågor

Vad är ett Personkonto?

Med ett Personkonto kan de bolag som använder Portalen ge dig behörighet till olika moduler och funktioner. Du kan t ex se ditt aktieinnehav och få tillgång till bolagets aktieägarlista. Som styrelsemedlem få tillgång till Styrelserummet med agenda, protokoll och mötesmaterial. Eller som medlem i en ledningsgrupp få tillgång till ledningens agenda, protokoll och mötesmaterial. Personkonto är gratis. Läs mer om Personkonto

 

Kan fler än en person använda samma konto?

Personkonto – NEJ Det är ditt privata konto och du loggar in med BankID eller genom tvåvägsverifikation – användarnamn/lösen och verifikationskod via mail.

Bolagskontona  – JA. Du kan ge behörighet till andra personer att administrera kontot eller ge dem roller med begränsad behörighet.