Priser Portalen

Prova gratis i 30 dagar utan förpliktelser!

Gratiskonton

Bolagskonto Premium

Vanliga frågor

Vad innebär ett Personkonto Bas?

Med ett Personkonto Bas kan de bolag som använder Portalen kan ge dig som inloggad behörighet till olika sektioner. Du kan t ex se ditt aktieinnehav och få tillgång till bolagets aktieägarlista. Som styrelsemedlem få tillgång till styrelsesektionen med agenda, protokoll och styrelsematerial. Eller som medlem i en ledningsgrupp få tillgång till ledningens agenda, protokoll och mötesmaterial. Personkonto Bas är gratis. Läs mer om Personkonto Bas…

Vad är det för skillnad på Bolagskonto Bas och Premium?

BOLAGSKONTO BAS – Ett gratiskonto för bolaget som vill skapa och uppdatera bolagets aktiebok on-line. Använder du ett bolag för att investera i andra bolag skapar du ett Bolagskonto Bas för att dina investeringar skall kopplas till dig som person och visas när du loggar in.

BOLAGSKONTO PREMIUM – Ger dig full tillgång till Portalens alla moduler, funktioner, verktyg och möjligheter. Skapa aktiebok och bjud in dina investerare. Använd Portalens styrelse- och ledningsrum för att skapa, lagra och samverka. Bjud in externa representanter som får ta del av delar av ditt kontos funktioner.
Läs mer om Bolagskonto…

Förbinder jag mig till något genom att prova i 30 dagar?

Nej, du förbinder dig inte till något när du skapar ett BOLAGSKONTO och provar på under 30 dagar. Efter testperioden avgör du om du vill fortsätt med ett månads- eller årsabonnemang – eller avsluta kontot. Du behåller dock ditt Personkonto Bas.

Kan fler än en person använda samma konto?

Personkonto BAS – NEJ Det är ditt privata konto och du loggar in med BankID eller med användarnamn/lösen och verifikationskod.

Bolagskontona  – JA. Du kan ge behörighet till andra personer att administrera kontot eller ge dem roller med begränsad behörighet.