Priser Portalen

Prova gratis i 30 dagar utan förpliktelser!

Gratiskonton

Bolagskonto Premium

Vanliga frågor

Vad innebär ett Privatkonto?

Med ett Privatkonto kan du följa de bolag på Portalen som vill dela med sig av sin bolagsutveckling. Troligen är det uppstartsbolag eller tillväxtbolag som så småningom söker investerare och kapital. Eller så har du någon koppling till något/några bolag och på Portalen och får på så sätt behörighet till delar av deras konto. Privatkonto är gratis. Läs mer om Privatkonto…

Vad är det för skillnad på bolagskonto Invest och Premium?

BOLAGSKONTO INVEST – Använder du ett bolag för att investera i andra bolag behöver du ett Bolagskonto Invest för att dina investeringar skall kopplas till dig som person och visas när du loggar in.

BOLAGSKONTO PREMIUM – Ger dig full tillgång till Portalens alla funktioner och möjligheter. Skapa aktiebok och bjud in dina investerare. Använd Portalens styrelse- och ledningsrum för att skapa, lagra och samverka. Bjud in externa representanter som får ta del av delar av ditt kontos funktioner.
Läs mer om Bolagskonto…

Förbinder jag mig till något genom att prova i 30 dagar?

Nej, du förbinder dig inte till något när du skapar ett BOLAGSKONTO och provar på under 30 dagar. Efter testperioden avgör du om du vill fortsätt med ett månads- eller årsabonnemang – eller avsluta kontot. Du behåller dock ditt Privatkonto.

Kan fler än en person använda samma konto?

Privatkonto – NEJ Det är ditt privata konto och du loggar in med BankID eller med användarnamn/lösen och verifikationskod.

Bolagskontona  – JA. Du kan ge behörighet till andra personer att administrera kontot eller ge dem roller med begränsad behörighet.