AVRÄKNINGSNOTA
Vad är det och hur används det?

En avräkningsnota är en skriftlig handling som innehåller specifikationen av en aktieaffär. När man genomför en aktieaffär får man en bekräftelse på transaktionen, denna bekräftelse kallas för en avräkningsnota.

 • En avräkningsnota är en skriftlig handling som innehåller specifikationen av en aktieaffär.
 • Den används som underlag vid deklarationen och för likvidbetalningen samt för överföring av aktierna.
 • Avräkningsnotan är ett formellt bevis på att en aktieaffär har genomförts, ger en tydlig specifikation av affären och är viktig för överföring av aktierna.
 • När betalning genomförts ställs en kvittens för betalningen ut. Ibland kan avräkningsnotan även användas som kvittens.

Avräkningsnotan är ett avtal mellan säljare och köpare av värdepapper och används som underlag vid deklarationen och för likvidbetalningen samt för överföring av aktierna.

Instroduktionsvideo om hur du som investerare i INVONO One har tillgång till transaktionsdata och annan relevant information som portföljbolagen väljer att dela med sina aktieägare.

Hur används en avräkningsnota?

Avräkningsnotan används som underlag vid deklarationen och för likvidbetalningen samt för överföring av aktierna. Det är också viktigt att bevara avräkningsnotan som bevis på genomförd aktieaffär.

 

Vad innehåller en avräkningsnota?

En avräkningsnota bör innehålla följande uppgifter:

 • Vilka som är parter i affären
 • Nummerserien för aktierna som affären avser
 • Antalet aktier
 • Priset för aktierna
 • Överlåtelsedatum
 • När och hur likvidbeloppet ska betalas
 • Vid nyemission, emittentens underskrift
 • Vid överlåtelse, parternas underskrift

 

Vad är syftet med en avräkningsnota?

Det finns flera syften med att använda en avräkningsnota vid en aktieaffär. Dels är det ett formellt bevis på att en aktieaffär har genomförts, vilket är viktigt för både säljaren och köparen. Det ger också en tydlig specifikation av aktieaffären, vilket kan underlätta för deklarationen och likvidbetalningen.

 

INVONO ONE.
Plattformen för dig som investerare!

Boka en demo eller skapa ett gratis konto och kom igång redan idag.

Frågor och svar om avräkningsnota

 

Vad är en avräkningsnota?

En avräkningsnota är en skriftlig handling som innehåller specifikationen av en aktieaffär. När man genomför en aktieaffär får man en specifikation på transaktionen, denna specifikation kallas för en avräkningsnota. Man bör även få en kvittens när man betalt in likvidbeloppet. Ibland används avräkningsnotan både som en specifikation på själva transaktionen och som kvittens på att betalningen är korrekt genomförd.

 

Vad innehåller en avräkningsnota?

En avräkningsnota bör innehålla följande uppgifter: datum för transaktionen, vilken aktie eller aktier som affären avser, antalet aktier, priset för aktierna, hur aktieöverföringen ska ske och hur likvidbelopp ska betalas.

 

Hur används en avräkningsnota?

Avräkningsnotan används som underlag vid deklarationen och för likvidbetalningen samt för överföring av aktierna. Det är också viktigt att bevara avräkningsnotan som bevis på genomförd aktieaffär.

 

Vad är syftet med en avräkningsnota?

Det finns flera syften med att använda en avräkningsnota vid en aktieaffär. Dels är det ett formellt bevis på att en aktieaffär har genomförts, vilket är viktigt för både säljaren och köparen. Det ger också en tydlig specifikation av aktieaffären, vilket kan underlätta för deklarationen och likvidbetalningen. En avräkningsnota är även en viktig handling för överföring av aktierna till rätt ägare.

 

Kan en avräkningsnota användas för andra värdepapper än aktier?

Ja, en avräkningsnota kan användas för andra värdepapper än aktier, som exempelvis fonder eller obligationer.

 

Vad händer om jag tappar bort min avräkningsnota?

Om du tappar bort din avräkningsnota bör du kontakta företaget där du genomförde aktieaffären och be om att få en kopia av notan. Det är viktigt att ha en kopia av avräkningsnotan som bevis på genomförd affär. Du kan även begära en utskrift av aktieboken som bevis på att du är införd som aktieägare för den berörda aktieposten.

 

 

Investeraren och INVONO One

Mitt kontor

En inloggning till dina bolagsengagemang
och överblick över dina investeringar

Min portfölj

Din depåtjänst för de onoterade portföljbolag som du har investerat i.

Mitt dealflow

Skapa ett relevant flöde av potentiella målbolag att investera i.

Captable+

En avancerad CapTable+ som visar information om det valda portföljbolaget i nio olika flikar.

Mina Dokument

Dina personliga dokument